Menu
Terug naar overzicht

SHD is trots op haar nieuwe bestuursleden

Geplaatst op 02-11-2016

Het bestuur van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ is weer op volle sterkte met de komst van Nel van Dam als penningmeester in het dagelijks bestuur. Tot op heden was ze algemeen bestuurslid en ze blijft drie dagen per week actief voor de SHD in de administratieve ondersteuning. In het algemeen bestuur wordt ze opgevolgd door Marjan Homan, vanaf 2010 lid van de bewonerscommissie Cleijn Duin. De SHD zet zich in als huurdersorganisatie voor de belangen van huurders van ruim zevenduizend woningen van woningcorporatie Dunavie in Katwijk.

Cees Oostindie en Coba Vooijs van het dagelijks bestuur van de SHD zijn blij met deze bestuurlijke veranderingen. Oostindie: ,,Er speelt veel sinds de nieuwe Woningwet 2015. Huurdersorganisaties en huurders krijgen meer rechten, maar wij als bestuur ook zeker meer verantwoordelijkheden. Dan moeten we als bestuur in samenwerking met de huurders van de ruim dertig bewonerscommissies en onze klankbordgroep er ook staan als het nodig is. En dat schept verplichtingen, ook al is het allemaal vrijwilligerswerk.”

Welkom aan Marjan Homan

Homan steekt direct van wal met haar introductie: ,,Ik ben als Katwijkse huurder in Cleijn Duin vanaf 1987 dus ook een ervaringsdeskundige op dit terrein. Ben ook als lid van de klankbordgroep van de SHD zijdelings betrokken geweest bij het opstellen van de Prestatieafspraken vanuit de SHD. Er komt heel veel op deze organisatie af en ik lever er nu graag mijn bijdrage aan.” Dat doet ze als moeder met een druk gezinsleven en ook nog in de prachtige rol van oma. Homan is zeker niet iemand die haar hoofd niet boven het bekende Nederlandse maaiveld durft uit te steken. Bij SHD-bijeenkomsten liet ze zich altijd al horen als vertegenwoordiger van haar bewonerscommissie.
,,Laat ik voorop stellen dat ik als huurder altijd tevreden ben geweest over de vroegere Katwijkse Bouw Vereniging. En met mijn ervaring als lid van een bewonerscommissie van de SHD weet ik echt wat er leeft onder de huurders. Ik ben zeker niet een type dat gaat zitten afwachten, maar ik ga naar de huurders toe”, aldus de meer dan bevlogen Homan.
Wat betreft de Katwijkse woningcorporatie Dunavie heeft ze ook al wat vragen die ze op de agenda wil zetten: ,,Ik zie de sociale huurvoorraad verminderen door liberaliseren en/of verkoop. De wachtlijst voor een huurwoning groeit in mijn optiek van twee naar ongeveer zes jaar doordat de woningvoorraad gehalveerd wordt. Veel huurwoningen moeten in mijn beleving snel goed onderhoud krijgen of gerenoveerd worden en kunnen ook qua energievoorziening zeker nog verbeteren. Kortom, ik zal er alles aan doen als algemeen bestuurslid van de SHD om de kracht van de Dunavie-huurders handen en voeten te blijven geven”, aldus Homan die haar tijd voor deze huurdersorganisatie de komende jaren graag wil inzetten.

2016-11-02-marjan-homan

Welkom aan een ‘oude’ bekende Nel van Dam

Van Dam, al een aantal jaar als vrijwilligster zeer betrokken actief bij de vele administratieve zaken van de SHD gedurende drie dagen per week van 10.00 – 16.00 uur geeft wat aan van haar achtergrond: ,,Door een verhuizing naar Brabant ben ik daar in het vrijwilligerswerk ‘gerold’, en eenmaal in Katwijk terug ben ik vrij snel bij de SHD terechtgekomen. Dat was in eerste instantie voor wat administratieve ondersteuning zoals de website bijhouden, informatie inwinnen en huurders ontvangen en te woord staan. Inmiddels was ik ‘bevorderd’ tot algemeen bestuurslid. Daarbij hoorde dan ook het bijwonen van diverse overlegmomenten, het bezoeken van symposia/cursussen en m.i.v. 1 januari 2017 mag ik als lid van het dagelijks bestuur de penningen gaan beheren.”
We zijn benieuwd of dat is te combineren met haar vrijwilligerswerkzaamheden bij de SHD: ,,Het is al met al een behoorlijke uitbreiding, maar gelukkig heb ik voldoende vrije tijd om het SHD-kantoor drie dagen te bemensen zodat ik hierboven genoemde werkzaamheden ook daadwerkelijk kan uitvoeren. Als trotse bezitter van een eigen woning gaat er een bijzondere, aparte wereld voor mij open als ik in het ‘huurcircuit’ terecht kom, zeker als medebestuurslid van een huurdersorganisatie. Ik voel me ondanks het feit dat ik zelf niet in een huurwoning woon toch bijzonder betrokken bij het welzijn van de Katwijkse huurders. Het mooie ervan om je voor hen in te zetten, is gelegen in het feit dat met de komst van de nieuwe Woningwet 2015 de verhuurder verplicht wordt met haar huurders te overleggen over diverse onderwerpen. En dat moet dan wel ‘aan de voorkant’ plaatsvinden. Het moet geen informeren achteraf worden. Dat de huurdersorganisatie de mogelijkheid heeft om mee te doen, betrokken wordt en inspraak heeft in het overleg met de verhuurder vind ik belangrijk. En ook dat er meer informatie uitgewisseld moet worden. Het is één van de vele taken voor de SHD om de naleving van deze nieuwe wet samen met Dunavie en de gemeente Katwijk vorm te geven”, sprak ze beloftevol uit.

2016-11-02-nel-van-dam

Nieuwe kansen?

U zult Homan en Van Dam vast en zeker tegenkomen bij Katwijk huurdersbijeenkomsten of in den lande bij cursussen / trainingen waar gesproken wordt over de huidige ontwikkelingen in huurdersland. Want daar staat de SHD ook voor, om bestuursleden en vertegenwoordigers van bewonerscommissies en de klankbordgroep voortdurend bij te laten scholen. ,,Ook bij de SHD is het een huurdersleven lang leren”, aldus de enthousiaste Van Dam. Homan deed tot slot ook een duit in het zakje met de uitsmijter over haar beslissing om nu tot het algemeen bestuur toe te treden: ,,Als wij het niet doen, wie dan wel?”

Terug naar overzicht
Reacties