Menu
Terug naar overzicht

SHD loopt nog niet warm voor gasloze Hoornes

Geplaatst op 08-11-2018

In de informatieve sessie ‘Aardgasvrije wijk en duurzame woningen’ van donderdag 18 oktober spraken de fracties van de Katwijkse gemeenteraad over het voorbeeldproject ‘Smartpolder Hoornes’. Het plan is dat van 2018 – 2021 er vijfhonderd van de zevenentwintighonderd woningen een warmtenet hebben in plaats van het huidige aardgasnet. Voor deze proeftuin heeft men overheidssubsidie ontvangen, maar ook deze proeftuin kost altijd meer. Omdat in deze wijk met zeer veel oudere woningen een 40% huurwoning is van Dunavie was Cees Oostindie, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, ook bij deze sessie aanwezig als meespreker om voor deze huurdersbelangen op te komen.

Oostindie had na afloop van deze raadscommissie nog vele vragen die hij niet kon stellen gezien de tijd. Vragen waaruit duidelijk de scepsis blijkt bij hetgeen hier voorligt, maar zeker ook wat betreft een mogelijke voortzetting na 2021 met de resterende 2200 woningen in de Hoornes: ,,Bij elk project, dus ook bij deze proeftuin, moet een 70% van de huurders van het complex ermee instemmen. Anders gaat het echt niet door. Wat is de deadline van reageren? En hoe worden huurders hierover geïnformeerd? Is het al zeker dat het ze geen euro extra gaat kosten? En wat als je in de proeftuin valt en je hebt net een gasvoorziening aangeschaft? Wat gebeurt er dan?”

Vele vragen van de SHD borrelen op als gas

Ook de raadsleden hadden nog vele vragen, daarom volgde er ook nog een schriftelijke vragenronde voor de raadsfracties. Maar Oostindie heeft zijn eigen lijstje met vragen voor de politiek over dit project: ,,Uit het woonlastenonderzoek van najaar 2014 bleek onder de Dunaviehuurders een 25% onder de armoedegrens te leven. Een cijfer dat nu anno 2018 alleen maar zal zijn gestegen, vrees ik. Kijkende naar deze wijk de Hoornes wonen hier deze en ook andere kwetsbare doelgroepen. Deze huurders mag het echt niks extra’s kosten. Maar hoe gaat het financieel als de proeftuin is afgesloten in 2021 en er is voor de voortzetting geen subsidie meer beschikbaar? Ik vrees het ergste en het politieke vergaderstuk geeft hier ook nog geen antwoord op. Zijn er landelijk al ervaringen met zo’n warmtenet en hoe verwarmt het dan?”

Herstructurering en / of sloop?

Maar tot slot maakt Oostindie zich het meest zorgen over de kwaliteit van deze huurwoningen: ,,Een 70% van het woningbestand van Dunavie is van voor 1970. Waarom dit warmtenet in woningen toepassen die mogelijk meer geschikt zijn voor sloop? Bouw dan CO2-neutrale woningen terug in de categorie betaalbaar, tot € 628,-. Dan pas maak je echt een slag en lever je als Dunavie ook een grote bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Katwijk om in 2050 een energie-neutrale gemeente te zijn. Wat vindt u / jij nou van onze vragen en ideeën?”

Terug naar overzicht
Reacties