Menu
Terug naar overzicht

SHD: ,,Meldpunt Energiealarm ook voor u?”

Geplaatst op 02-10-2018

Vier bestuursleden van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) waren zaterdag 29 september in Amersfoort aanwezig op het Huurdersfestival van de Woonbond. Daar werd het nieuwe Meldpunt Energiealarm gepresenteerd. De Woonbond roept huurders met hoge energierekeningen op om een melding te doen op het meldpunt op hun website www.woonbond.nl. Met alle meldingen wil zij laten zien tot welke problemen hoge energiekosten bij huurders kan leiden. Nel van Dam, penningmeester van de SHD: ,,Voor de SHD belangrijk genoeg om bij alle Katwijkse huurders onder de aandacht te brengen.”

Laat de energiezuinigheid van uw woning om diverse redenen te wensen over? Is daardoor uw energierekening hoog? Vreest u dat uw rekening nog verder stijgt als de belasting op gas omhoog gaat? Laat het weten op dit meldpunt. De Woonbond gebruikt uw melding om bij verhuurders, politiek en pers aandacht te vragen voor hoge energiekosten in onzuinige huurwoningen. Ook krijgt u tips over wat u zelf kunt doen om uw rekening te verlagen en uw verhuurder te bewegen uw woning aan te pakken.

Energieprijzen stijgen

Energieprijzen gaan de komende tijd omhoog, terwijl energierekeningen van vele huurders nu al erg hoog zijn. Voor huurders verwacht de Woonbond in 2019 een stijging van de energierekening van gemiddeld € 127,-.Op de lange termijn, tot 2050, loopt het effect van het klimaatbeleid op. Dat raakt lagere inkomens, vaak huurders, veel harder dan hogere inkomens. Volgens onderzoek kunnen huishoudens met een laag inkomen uiteindelijk meer dan 17% van het besteedbaar inkomen kwijt zijn aan kosten voor het klimaatbeleid. Dat is niet te dragen voor deze huishoudens.

Gasverbruik wordt duurder

In 2019 stijgt de energierekening in ieder geval omdat de belasting op energie omhoog gaat. Dat komt vooral door de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze opslag wordt gebruikt om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij om zaken als windmolens, zonnepanelen, biogas en biobrandstof. Daarnaast staat in het Klimaatakkoord dat vanaf 2020 een groot deel van de energiebelasting van stroom naar gas wordt verschoven. Gasverbruik wordt daarmee duurder. Dat heeft veel gevolgen voor huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen en daardoor een hoge gasrekening hebben. Zij worden de dupe van dit beleid, terwijl ze zelf niet gaan over het verduurzamen van hun woning.
Van Dam: ,,De Woonbond pleit er bij de politiek voor dat huurders met een laag inkomen die in een slecht geïsoleerde woning wonen, financieel gecompenseerd worden voor de nieuwe extra belasting op gas. Het klimaatbeleid moet rechtvaardig zijn. Het Meldpunt Energiealarm is er. U bent als Katwijkse huurder dus nu aan zet.”

Terug naar overzicht
Reacties