Menu
Terug naar overzicht

SHD: ‘Met elkaar moeten we eruit kunnen komen’

Geplaatst op 18-01-2016

Met deze uitspraak reageerde Cees Oostindie, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ op de brief van wethouder Willem van Duijn van 11 januari aan de Katwijkse gemeenteraad. Met dit herderlijk schrijven beschreef de vertrekkende wethouder de stand van zaken wat betreft de realisering van de Prestatieafspraken. Daarbij ging het niet zozeer om de inhoud, maar meer over hoe de gesprekken tot op heden verlopen. In zijn brief stelt Van Duijn o.a.: ‘Procesmatig verloopt het traject van de Prestatieafspraken moeizaam’ en ‘Incidenten beïnvloeden de voortgang.’

Omdat in dit schrijven een aantal keren de rol van de SHD in relatie tot de woningcorporatie Dunavie op een bepaalde wijze werd neergezet, wil Oostindie namens de SHD daar zeker op reageren: ,,Wie deze brief leest, wetende dat we met elkaar al vanaf januari 2015 in gesprek zijn om Prestatieafspraken voor 2016 en latere jaren op te stellen, zal vast en zeker denken dat het aan de SHD ligt dat er minder vorderingen dan verwacht worden gemaakt. Maar toen het proces stil lag heb ik juist mijn collega’s Alfred Busser, directeur-bestuurder Dunavie, en Willem van Duijn, wethouder gemeente Katwijk, benaderd met de vraag: ‘Waarom gaan we gedrieën niet een dag in een hutje op de hei om door te pakken? We moeten er samen toch uit kunnen komen? Als we elkaar ook maar wat gunnen.”

‘SHD de ring in met Dunavie’

Oostindie: ,,Deze tekstpassage in de brief zal menig lezer op het spoor zetten van een bokswedstrijd op leven en dood. Natuurlijk stoeien we, in geestelijke zin, met woorden maar dat hoort ook. We vertegenwoordigen de belangen van huurders van ruim 7300 Katwijkse huurwoningen. En met de nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 hebben alle huurdersbelangenorganisaties ook meer invloed en verantwoordelijkheden gekregen. Dat zal best even wennen zijn voor onze Katwijkse woningcorporatie. Ook wethouder Van Duijn geeft in zijn brief van 11 januari aan dat Dunavie vrij formeel en erg voorzichtig acteert. Als we dat nu allemaal van elkaar weten, waarom dan nu niet in 2016 doorpakken op deze Prestatieafspraken? En nogmaals, het elkaar wat gunnen in dit proces is de sleutel tot succes in de ogen van ons als SHD.”

Bewonerscommissies steunen SHD

Dinsdagavond 12 januari waren de bewonerscommissies van de SHD bijeengeroepen om door het bestuur bijgepraat te worden over alle laatste ontwikkelingen, waaronder de Prestatieafspraken. ,,Vertegenwoordigers van alle 33 commissies waren aanwezig en het werd een zeer goede bijeenkomst. De steun werd aan ons als bestuur gegeven met voor de Prestatieafspraken 2016 de nadruk op aanpak woonoverlast en leegstand Rooie Buurt. Natuurlijk pleitten deze commissies ook voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede woningen. De SHD gaat met een gezonde kritische houding, we moeten immers de huurders altijd recht in de ogen kunnen blijven kijken, de gesprekken weer aan met Dunavie en de gemeente Katwijk”, aldus de bevlogen Oostindie als voorzitter van de SHD.
Oostindie: ,, Het zou mooi zijn als we de afspraken voor het kalenderjaar 2016 voor 1 februari a.s. op papier kunnen vastleggen. Een mooier afscheidscadeau wat zijn woon-portefeuille betreft kan wethouder Van Duijn zich niet wensen.”
Wilt u meer weten over de SHD, dan kunt u terecht op hun zeer informatieve en kleurrijke website www.shdeduinstreek.nl

Terug naar overzicht
Reacties