Menu
Terug naar overzicht

SHD spreekt goede voornemens voor 2019 uit

Geplaatst op 08-01-2019

‘Goede voornemens zijn cheques die mensen innen bij een bank waar ze geen rekening hebben lopen’, zei de Ierse schrijver Oscar Wilde ooit. Maar hoe zat het met de door Cees Oostindie, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ uit te spreken goede voornemens voor 2019? Zouden deze, in tegenstelling tot wat Wilde constateerde, wel van realiteitszin getuigen? Vrijdagavond 4 januari 2019 waren in de immer gezellige ruimte van de Katwijkse Open Hof kerk velen getuigen van de nieuwjaarstoespraak van Oostindie.

In het jaar waarin de SHD haar tienjarig bestaan verwacht te vieren sprak Oostindie diverse goede voornemens uit zoals o.a.: ,,Het voornemen om aan de voorkant van de thema’s van de onderwerpen die Dunavie op de beleidsagenda heeft gezet voor 2019 betrokken te worden. Dan kan je met elkaar nog de koers uitzetten. Dus niet alleen maar iets vinden van een panklaar voorstel. De 37 bewonerscommissies die we als SHD kennen, willen we inhoudelijk verstevigen en waar nodig uitbreiden. Want er komt een hoop op ze en ons als SHD af. Wat te denken van de gemeentelijk op te stellen Woonagenda die de basis is voor de per 1 januari 2020 opgestelde nieuwe prestatieafspraken? En dat moeten we als SHD dan ook weer doen met de gemeente Katwijk en Dunavie als partners. En ons voornemen wat betreft de aangekondigde mogelijke fusie van Dunavie met Sint Antonius van Padua uit Noordwijkerhout / De Zilk kent iedereen wel, schat ik zo in?”

Nieuwjaarstoespraak na te lezen

In de jonge traditie dat de SHD ook iemand van Dunavie de nieuwjaarstoespraak liet uitspreken voor alle aanwezigen (huurders, raadsleden, de wethouder, medewerkers van Dunavie, grip op de Knip en andere aanwezigen), maakte Annemarie Rook, manager Woondiensten, hier nu dankbaar gebruik van.
Wilt u de uitgebreide versie van de nieuwjaarstoespraak van Oostindie teruglezen? Dat kan op de zeer informatieve en kleurrijke website van de SHD: www.shdeduinstreek.nl. Daar leest u ook hoe u ze kunt bereiken, zo ook de leden van de 37 bewonerscommissies. Gewoon even kijken!

.

Terug naar overzicht
Reacties