Menu
Terug naar overzicht

Speuren naar info over WOZ-waarde

Geplaatst op 06-03-2018

Een brief waar met grote letters ‘WOZ-beschikking’ op staat. Plus een standaard formulier waarmee je bezwaar kunt maken. Dat verwachten huurders als het om informatie over de WOZ-waarde van hun woning gaat. Maar zo werkt het lang niet overal.

De meeste gemeenten hebben inmiddels post verstuurd over de WOZ-waarde van woningen. Omdat die waarde ieder jaar wijzigt moeten gemeenten huurders en huiseigenaren ook ieder jaar informatie sturen. Formeel moet dat in de eerste acht weken van het kalenderjaar. In 2018 gaat de informatie die gemeenten versturen over de WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2017. Tegen die waarde valt bezwaar te maken.

Bezwaar maken belangrijk

Voor huurders van sociale huurwoningen kan het erg belangrijk zijn om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Vooral voor huurders die op dit moment al een huurprijs betalen die dicht in de buurt komt van het wettelijke maximum dat voor hun woning geldt. Voor deze groep huurders kan een succesvol bezwaar zelfs huurverlaging opleveren.

Hoe bezwaar maken?

De Woonbond heeft op een rijtje gezet waar je als huurder op moet letten om te kijken of je met succes bezwaar kunt maken tegen een hoge WOZ-waarde. Ook hebben wij een gratis modelbrief voor het maken van bezwaar.

Wanneer bezwaar maken?

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde is mogelijk tot 6 weken na ontvangst van de brief waar de WOZ-waarde in staat. Maar dan moet je als huurder natuurlijk wel weten dat je post hebt gekregen over je WOZ-waarde. En daar gaat het nog wel eens mis.

Aanslag gemeentebelastingen

De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld stuurt geen brieven met de titel WOZ-beschikking, maar een ‘gecombineerde aanslag’ voor gemeentelijke heffingen. Daar staat ook de WOZ-waarde in, maar dat zal niet alle lezers opvallen. Om er achter te komen dat je bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde, moet je de achterkant van de brief goed lezen.

Niet altijd een brief

In weer anderen gemeente wordt de WOZ-beschikking niet per post, maar digitaal verstrekt. Huurders moeten daar goed letten op berichten van mijnoverheid.nl. En er zijn gemeenten die huurders niet in de eerste acht weken een beschikking sturen, maar juist later in het jaar. In die gemeenten hebben huurders de beschikking dus nog niet gekregen.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties