Menu
Terug naar overzicht

Startschot actieprogramma wooncoöperaties

Geplaatst op 12-05-2016

Wonen in zelfbeheer is in opmars in Nederland. Een tweejarig experimentenprogramma over wooncoöperaties wordt afgesloten met een landelijk congres in juni in Amsterdam. Tegelijkertijd is dat het startschot voor een volgend

Actieprogramma.

Gemiddeld woont 1 op de 10 Europeanen in een wooncoöperatie: een door de bewoners zelf beheerd complex. Ook in Nederland is wonen in zelfbeheer nu in opmars. We hebben het over ‘wonen in zelfbeheer’ als huurders en/of kopers zich organiseren om gezamenlijk hun woonsituatie vorm te geven. Democratische controle en vrijwillige deelname door de bewoners staan daarin centraal.

Voordelen

Er zijn allerlei voordelen aan wonen in zelfbeheer. En het is er in allerlei varianten. Bewoners kunnen kleine taken in het beheer van hun complex overnemen van de verhuurder, zoals het (groen)onderhoud. Of grotere taken zoals het (groot) onderhoud of de woningtoewijzing.

Wooncoöperaties

De variant van zelfbeheer die het verste gaat, is de woonCOÖPeratie (niet te verwarren met de woningCORPOratie). In een wooncoöperatie organiseren bewoners zich om collectief vorm te geven aan het wonen en richten daartoe een ‘coöperatieve vereniging’ op. Een coöperatieve vereniging is een vereniging die een aantal eigenschappen heeft van een bedrijf. Maar ook in de wooncoöperatie staan democratische controle en vrijwillige deelname door de leden centraal.

Met de invoering van de Woningwet 2015 heeft de wooncoöperatie een wettelijke basis gekregen in Nederland. Naar aanleiding van die nieuwe wetgeving, voerde kennis- en netwerkorganisatie Platform31 een experimentenprogramma ‘Nieuwe kansen voor de wooncoöperatie’.

Landelijk congres

Dat programma wordt op 9 juni afgesloten met een landelijk congres: ‘De wooncoöperatie, dat zijn wij!’. In het congres wordt de kennis die tot nu toe verzameld en ontwikkeld is over wooncoöperaties gedeeld. Tegelijkertijd is het congres een startschot voor een nieuw Actieprogramma, een vervolg op het experimentenprogramma. In dit actieprogramma (mede gefinancierd vanuit het ministerie van BZK) zullen vijf lokale actieteams de ontwikkeling van wooncoöperaties in Nederland verder aan gaan jagen.

Deelnemen

‘De wooncoöperatie, dat zijn wij!’ vindt plaats op donderdag 9 juni van 12.30 tot 17.00 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Onder andere oud PvdA senator Adri Duivesteijn en minister Blok zullen aanwezig zijn. Deelname aan het congres (externe link) is gratis, maar wanneer u niet komt zonder afmelding worden kosten in rekening gebracht.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties