Menu
Terug naar overzicht

Steeds meer huurders in te dure woningen, steeds minder in te goedkope

Geplaatst op 07-04-2016

18 procent van de huishoudens met een huurwoning zat vorig jaar in een woning die eigenlijk te duur voor ze was. Het gaat om zo’n half miljoen huishoudens.

Het aantal zogeheten dure ‘scheefhuurders’ is de afgelopen jaren gestegen. In 2009 zat nog maar 8 procent in een te dure woning, meldt het CBS.

Corporaties hebben de afgelopen jaren de huren verhoogd voor zittende huurders. En als een woning vrijkomt, betalen nieuwe huurders vaak fors meer dan de vorige. Er is ook krapte op de markt voor sociale huurwoningen, waardoor mensen vaak een woning accepteren die eigenlijk te duur is. Voor een goedkopere woning moet men langer wachten.

Gemiddeld zijn huurders 39 procent van hun inkomsten kwijt aan woonlasten. Maar voor de dure scheefhuurders ligt dat een stuk hoger, die zijn gemiddeld de helft van hun inkomen kwijt.

Minder ’te goedkope’ scheefhuurders

Tegelijkertijd is de afgelopen jaren het aantal huurders dat in een huurwoning zit die in verhouding met hun inkomen te goedkoop is, gedaald. In 2009 had 28 procent een te hoog inkomen ten opzichte van de huur, vorig jaar was dat nog maar 18 procent.

Sinds 2013 is er nieuw beleid om het aantal ’te goedkope’ scheefhuurders terug te dringen. Corporaties mogen jaarlijks extra huurverhogingen doorvoeren voor mensen met hoge inkomens.

Dat er nu minder goedkope scheefhuurders zijn, heeft meerdere oorzaken. Mensen kunnen in inkomen achteruit zijn gegaan, ze kunnen zijn vertrokken uit hun huurwoning, of hun huur is zo ver gestegen dat die boven de 700 euro uitkomt, de officiële grens tussen sociale huurwoningen en vrije-sectorwoningen.

Volgens de definitie van het CBS val je niet meer onder de scheefhuurders als je huur de hoogte heeft van een vrije-sectorwoning. Maar in de praktijk kan ook een sociale huurwoning een vrije-sectorhuur hebben. Want door jaarlijkse huurverhoging kan de huur stijgen tot boven die 700 euro. Het is dan nog steeds een sociale huurwoning. Alleen bij nieuwe huurcontracten mag een sociale huurwoning niet duurder dan 700 euro zijn.

Wanneer ben je een scheefhuurder?

Volgens het CBS ben je een ‘dure scheefhuurder’ als je in aanmerking komt voor huurtoeslag en vorig jaar een huur inclusief servicekosten had van meer dan 557 euro. Dat is de zogeheten aftoppingsgrens: voor het gedeelte huur boven dat bedrag krijgen mensen geen huurtoeslag meer. Een goedkope scheefhuurder ben je als je inkomen boven de 34.678 euro uitkomt en je vorig jaar een huur had onder de 700 euro.

Terug naar overzicht
Reacties