Menu
Terug naar overzicht

Stook je rijk met tips voor huurders

Geplaatst op 23-03-2016

Huurders, verhuurders en gemeenten werken samen aan energiebesparing in huurwoningen in het kader van de campagne Stook je Rijk. Minister Blok trapt deze jaargang af, met een oproep aan alle partijen om vooral met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen te delen en goede voorbeelden over te nemen, ‘zodat energiebesparing de normaalste zaak van de wereld wordt’.

Dit jaar worden vier wethouders Wonen gevolgd bij hun streven om de sociale huursector in hun gemeente te verduurzamen. Joris Wijsmuller uit Den Haag, Bert Velthuis uit Nijmegen, Paulus Jansen uit Utrecht en Nelleke Vedelaar uit Zwolle delen hun belevenissen via stookjerijk.nl.

Tips voor huurdersorganisaties

In de Stook je Rijk Toolkit voor Huurders staan voorbeelden van huurdersorganisaties met goede afspraken met verhuurders en gemeenten over energiebesparing. Ook staan hier goede voorbeelden van corporaties, zoals bijvoorbeeld de corporatie Wonen Limburg, die zich door een speciale Energiewerkgroep van huurders laat adviseren.

Prestatieafspraken maken

Huurdersorganisatie mogen sinds kort echt meebeslissen met hun gemeente en woningcorporatie in de prestatieafspraken over het lokale woonbeleid. Bijvoorbeeld over hoeveel woningen in een bepaalde buurt moeten worden geïsoleerd. Of over subsidie voor het opleiden van energiecoaches om voorlichting aan hun huurders te geven. Maar hoe pak je het aan? Hoe maak je goede prestatieafspraken met de gemeente en verhuurder? Om meer te weten te komen, bezoek één van de energiecafés van de Woonbond. De eerste staat gepland op 11 april in Groningen. Zie voor data en locaties onze Evenementenagenda.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties