Menu
Terug naar overzicht

Studie planbureaus miskent problemen huurmarkt

Geplaatst op 25-05-2016

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) publiceerden onlangs een studie over de toekomst van de Woningmarkt. Volgens de Woonbond heeft deze studie een beperkte blik op de huurmarkt.
De studie ‘Kansrijk Woonbeleid’ is onderdeel van een reeks onderzoeken waarin PBL en CPB een toekomstverkenning maken op verschillende beleidsterreinen. In het onderzoek naar de woningmarkt worden maatregelen op de koopmarkt en de huurmarkt met elkaar vergeleken. Daarbij wordt gekeken wat de effecten zijn op huishoudens en op de economie.

Discutabele uitgangspunten

De Woonbond heeft kritiek op het model dat aan de studie ten grondslag ligt. In de studie wordt gesuggereerd dat huurders van niet-geliberaliseerde huurwoningen gesubsidieerd zouden worden door de overheid. De realiteit is dat juist deze huurders via de verhuurderheffing en andere belastingen fors bijdragen aan de overheidsfinanciën.

Meer marktwerking geen oplossing

Om de problemen op de huurmarkt op te lossen wordt in de studies vooral gekeken naar maatregelen als het meer marktconform maken van huurprijzen, liberaliseren van nog meer sociale huurwoningen, verder afbouwen van de huurtoeslag en verder verhogen van de ‘verhuurderheffing’, de belasting voor het verhuren van betaalbare huurwoningen. De onderzoekers hebben geen oog voor de nadelige effecten van deze maatregelen op de leefbaarheid en het voorkomen van segregatie in de wijken, armoede onder huurders en de langere wachtlijsten voor huurwoningen.

Betaalbare huurwoningen nodig

Volgens de Woonbond moet er een andere weg worden ingeslagen. De steeds verder gaande marktwerking en de verhuurderheffing hebben de afgelopen jaren alleen maar geleid tot huurverhoging en grotere schaarste aan betaalbare huurwoningen. Het is tijd voor een huurbeleid waarin betaalbaarheid en beschikbaarheid centraal staan.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties