Menu
Terug naar overzicht

Sybilla Dekker voorzitter geschillencommissie Woningwet

Geplaatst op 23-03-2016

Sybilla Dekker is benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken. De commissie (die 1 april 2016 van start gaat) gaat de minister adviseren over geschillen tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het maken van afspraken over de lokale woonopgaven.

Andere leden zijn Jan van der Schaar, Elly Blanksma en Lodewijk de Waal. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk Aedes, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. De leden zijn benoemd voor maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd. Hun plaatsvervangers zijn Yvonne Geerdink, Kirsten Veldhuijzen en Jannie Mooren.

Prestatieafspraken
Woningcorporaties moeten sinds de nieuwe Woningwet verplicht prestatieafspraken maken met gemeenten en huurdersorganisaties. Als het niet lukt om tot afspraken te komen, dan kunnen zij (vanaf 1 juli 2016) hun geschil voorleggen aan de minister. Die doet op basis van het advies van de adviescommissie een bindende uitspraak.

Terug naar overzicht
Reacties