Menu
Terug naar overzicht

Talis: ‘Screening nieuwe huurders op gedrag soms nodig’

Geplaatst op 23-11-2015

In sommige wijken in Nederland is de criminaliteit, onrust en woonoverlast zo erg dat het nodig is om (tijdelijk) iets aan de instroom van nieuwe huurders te doen. De Rotterdamwet biedt nu al de mogelijkheid om woningzoekenden te weren op basis van inkomen en straks ook op basis van gedrag. ‘Het is belangrijk dat die uitbreiding er komt.’ Dat zegt Frits Baghus van woningcorporatie Talis in het novembernummer van Aedes-Magazine.

Selectieve woningtoewijzing

Woningcorporatie Talis heeft in Nijmegen jarenlange ervaring met selectieve woningtoewijzing als onderdeel van aanpak van probleemwijken. In de Kolpingbuurt kunnen woningzoekenden sinds 2003 alleen in een sociale huurwoning komen wonen met een inkomen uit werk boven bijstandsniveau én als ze geen strafbare feiten hebben gepleegd zoals drugshandel, geweld of intimidatie.

‘Doordat we de toestroom van sterk overlastgevende en criminele huishoudens een halt konden toeroepen, konden we onze aandacht richten op de zittende en nieuwe bewoners’, vertelt Frits Baghus. ‘Inmiddels is de overlast in de Kolpinbuurt sterk verminderd en liggen de huurachterstanden en beheerkosten weer op een normaal niveau.’

Rotterdamwet

Woningcorporaties en gemeenten die politiescreening willen toepassen, zijn nu nog aangewezen op een convenant met de politie. Met de uitbreiding van de Rotterdamwet komt er een degelijke wettelijke basis voor deze vorm van selectieve woningtoewijzing. Baghus: ‘De wetswijziging legt de methodiek eenduidig vast en borgt de rechten en plichten van woningzoekenden, huurders, verhuurders, gemeenten en politie.’

Corporaties, gemeenten en politie hebben de maatregel hard nodig in wijken waar de sociale en economische problemen en criminaliteit zo ernstig zijn dat de reguliere maatregelen niet voldoende zijn, zegt Baghus. ‘Wij nodigen Kamerleden graag uit voor een bezoek in onze buurten om in gesprek te gaan met de bewoners en wijkwerkers.’

Terug naar overzicht
Reacties