Menu
Terug naar overzicht

Toespraak Cees Oostindie bij etentje tienjarig bestaan SHD op 25-9-2019

Geplaatst op 02-10-2019

Beste huurders, lieve mensen,

Welkom, welkom, welkom op deze mooie dag dat we met elkaar het tienjarig jubileum van onze Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ mogen vieren. Natuurlijk hadden we met veel meer huurders hier op deze jubileumdag aanwezig kunnen zijn in de wetenschap dat woningcorporatie Dunavie over ongeveer achtduizend huurwoningen beschikt. Daarom ben ik als voorzitter van de SHD al zeer tevreden met uw komst deze dag.

En van overlast houden we bij de SHD al helemaal niet. Het is daarom ook één van onze speerpunten bij de in 2016 opgestelde ‘Prestatieafspraken Wonen 2016 – 2019’. En het zal ook bij de nieuwe op te stellen prestatieafspraken een speerpunt van ons blijven.

‘De mens brengt zijn leven door met praten over het verleden, zich beklagen over het heden en beven voor de toekomst’ zei Antoine de Rivarol ooit.
Als Frans schrijver in de tweede helft van de achttiende eeuw moet hij vast al van de SHD hebben gehoord, ook al kan dat zeker niet gezien onze ietwat jongere leeftijd. Wij tellen pas tien volgroeide jaarringen. Maar zijn uitspraak past zeker bij mijn toespraakje vandaag en het past zeker naadloos bij hoe we anno 2019 dagelijks met elkaar handen en voeten geven aan de werkzaamheden van de SHD.

Daarom van mij nu geen verplichte verhalen over de tienjarige geschiedenis van de SHD. Die kent u vast beter dan ikzelf.
Natuurlijk was er eens heel lang geleden, het lijkt wel een sprookje, de Stichting Huurdersbelangen Katwijk van de Woonstichting KBV en in Katwijk kenden we nog een ander prinsje te weten de Stichting Huurdersbelangen KRV van Spirit – Wonen.
Natuurlijk had keizer Gemeenteraad met keizerin College bepaald dat er maar plek was voor één prinsenkind in dit kleine keizerrijkje Katwijk.
Natuurlijk betekende dit de komst van een nieuw geboren prinsenkindje met de naam woningcorporatie Dunavie. En de twee voormalig al wat grotere volgroeide prinsjes werden het enge, grote bos in gestuurd en er werd nooit meer iets van ze vernomen.
Maar dat ook keizers wel eens een denkfoutje maken, hebben de afgelopen jaren wel bewezen.
Natuurlijk in het geheim werd er nog wel door de harde werkers van de Stichting Huurdersbelangen Katwijk en de Stichting Huurdersbelangen KRV over vroegere tijden en de twee prinsjes gesproken. En dat moest maar eens afgelopen zijn.
Met een keizerlijk decreet werd de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ tot leven geroepen, het voormalige paleisje van de SHK aan de Nassaudreef 38A werd verbouwd en uitgebreid en geelblauw gekleurde banieren en wimpels waren vanaf september 2010 zichtbaar voor alle omwonenden.

Daarom van mij, als huidige kasteelbewoner aan de Nassaudreef 38A, verder geen verhalen over vroegere tijden en de eerste tien levensjaren van het prinsenkindje Dunavie.
Juist daarom, in de geest van de uitspraak van Antoine de Rivarol, van mij ook geen klaagverhalen over het heden. Daar zit u op deze feestelijke dag zeker niet op te wachten.
Maar… en dat in tegenstelling tot deze eerder genoemde uitspraak, ook geen beven voor de toekomst… integendeel.

Want voor u staat een trotse, positief denkende Cees Oostindie als voorzitter van onze Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ en… ik wil u laten weken dat het na een persoonlijk moeilijk klein jaar nu beter en goed met mij gaat.
Ik heb er zin in om met u als huurders, met u als leden van één van de ongeveer 35 bewonerscommissies die we als SHD tellen, met u als leden van de onlangs opgerichte Adviesraad en met u als bestuursleden er een machtig mooi nieuw werkjaar van te gaan maken. Een werkjaar waarin we met elkaar de schouders eronder gaan- en blijven zetten om op te komen voor de belangen van alle Dunaviehuurders.

Wat mooi is het dan om deze afgelopen week eenieder te kunnen melden dat er op ons ‘kasteel’ twee keer de geelblauwe geboortevlag is uitgehangen met de geboorte van twee nieuwe bestuursleden voor de SHD te weten Lennie van Roijen en Leo van Duyvenbode. Lennie laat zich verontschuldigen want zij is deze periode in Afrika en om u gerust te stellen… dat heeft niets te maken met mogelijke bouwplannen van woningcorporatie Dunavie.

Dus geen gebeef voor de toekomst maar juist genieten van de toekomst, dat is het motto van mijn toespraak voor u vandaag. En ik zal het met een enkel voorbeeld verduidelijken:

• We gaan ervoor om met andere partners mogelijke woonoverlast in de prestatieafspraken een belangrijke plek te geven en dan ook daadwerkelijk krachtig uitvoeren.
• We gaan ervoor om kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor alle doelgroepen in Katwijk te kunnen realiseren.
• We gaan ervoor om nog beter door Dunavie geïnformeerd te worden over wat er speelt in het Katwijkse huurdersland. In BCC een brief doorsturen naar de SHD is toch geen moeite?
• We gaan ervoor om met bijeenkomsten van de bewonerscommissies en de adviesraad u allen goed te blijven informeren, maar nog veel belangrijker… van u te horen wat u als huurders ervan vindt. Want u bepaalt mede onze bestuurlijke richting.
• We gaan ervoor om op woensdagavond 20 november in Tripodia bij de jaarlijkse huurdersavond zoveel mogelijk huurders te mogen begroeten. Want de gastspreker en het verdere programma zijn boeiend genoeg en zeker ook het moment van elkaar als huurders ontmoeten is een hele belangrijke. Zet het dus in de agenda.
• We gaan ervoor, ik ga ervoor en u ook …..?

Daarom wil ik het glas heffen op u allen, want u allen maakt de SHD tot waar we nu staan. Op de SHD en in gezondheid en geluk op naar de 12,5 jaar!

Foto: Gerard Bol.

Terug naar overzicht
Reacties