Menu
Terug naar overzicht

Tweede Aedes-benchmark: verschillen tussen corporaties worden kleiner

Geplaatst op 02-12-2015

De verschillen tussen woningcorporaties wat betreft huurderstevredenheid en bedrijfslasten zijn nog steeds groot, maar ze worden wel kleiner. Dat blijkt uit de tweede Aedes-benchmark, waarmee corporaties hun prestaties kunnen meten, vergelijken en verbeteren.

Aan de tweede editie deden 319 corporaties mee, 88 procent van het totaal. Ze vertegenwoordigen 97,5 procent van de verhuureenheden in de sector. Het huurdersoordeel is gebaseerd op de mening van 193.000 huurders. Die waardeerden de dienstverlening van hun corporatie gemiddeld met een 7,4. In 2013 was dit nog een 7,3. De totaalscore is opgebouwd uit drie deelscores: de dienstverlening bij respectievelijk het betrekken van een woning, het uitvoeren van reparaties en het verlaten van een woning. Huurders waarderen het vooral dat corporaties zich houden aan afspraken en oog hebben voor hun persoonlijke situatie. De individuele scores van corporaties lopen uiteen van een 6,5 tot een 8,6. De absolute uitblinker is WOONopMAAT uit Heemskerk die van zijn huurders een 8,6 kreeg. Hekkensluiter is de Alliantie uit Hilversum met een 6,5.

Bedrijfslasten

Corporaties verlaagden hun beïnvloedbare bedrijfslasten met 5 procent tot gemiddeld € 925,- per verhuureenheid. Belangrijkste redenen hiervoor zijn lagere personeelskosten en lagere incidentele lasten, waaronder minder reorganisatiekosten. De niet-beïnvloedbare bedrijfslasten zijn echter gestegen, met 77 procent. Dit is voornamelijk het gevolg van de verhuurdersheffing, die steeg van 45 miljoen in 2013 naar ruim 1,1 miljard euro in 2014. Daardoor zijn de totale bedrijfslasten van woningcorporaties gestegen van 3,3 miljard naar 4 miljard euro.
De verschillen in (beïnvloedbare) bedrijfslasten zijn enorm en variëren van € 347,- (per woning per jaar) bij Woonborg in Vries tot € 1.912,-. De grootste corporaties (> 25.000 woningen), die vorig jaar nog de hoogste bedrijfslasten hadden (€ 1.065,-), hebben ze het meest omlaag gebracht (met € 141,- per verhuureenheid). De hoogste bedrijfskosten zijn nu te vinden bij de kleinste corporaties (met minder dan 1000 verhuureenheden).
Van AA tot CC

In de Aedes-benchmark zijn beide elementen – huurdersoordeel en bedrijfslasten – gecombineerd tot een totaal oordeel. Dat kan variëren van AA (dan scoort de corporatie zeer goed in beide categorieën) tot CC (de op beide onderdelen slechtst presterende corporaties). Bestond de kopgroep (AA) vorig jaar nog uit 19 corporaties, dit jaar zijn het er 26. De staartgroep (CC) is kleiner geworden en bestaat dit jaar uit 11 corporaties (vorig jaar 12). In onderstaande lijst ontbreken er een paar, omdat nog niet alle corporaties hun toestemming voor publicatie hebben gegeven.

Onderhoud

Een nieuw onderdeel van de benchmark dit jaar is onderhoud. De gemiddelde ‘instandhoudingskosten’ per verhuureenheid zijn € 1.765,- per jaar. Dit zijn onderhoudskosten inclusief aan onderhoud toegerekende personeelskosten en investeringen. De instandhoudingskosten bestaan uit planmatig onderhoud (€ 1.230,-), reparatie (€ 325,-) en onderhoud bij verhuizing van huurders (€ 210,-). Deze kosten geven nu nog een beperkt beeld van de onderhoudsprestaties; er is altijd een verband met de samenstelling, kwaliteit en ouderdom van de woningvoorraad en het exploitatie- en duurzaamheidsbeleid van een corporatie. Zo zijn de onderhoudskosten voor een woning van voor 1975 bijna tweemaal zo hoog (€ 1.982,-) als voor een woning van na 1995 (€ 1.063,-). Aedes wil in de benchmark van volgend jaar dit verband inzichtelijker maken.
Van elkaar leren

Met de Aedes-benchmark kunnen corporaties individuele resultaten onderling vergelijken en van elkaar leren. Op die manier kunnen zij hun middelen zo goed mogelijk inzetten voor het huisvesten van mensen met lagere inkomens. Aedes ontwikkelt de benchmark samen met PwC, KWH, USP en ABF. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.
Binnenkort verschijnt ook Corporatie in Perspectief (CiP), het jaarlijkse overzicht van de prestaties van woningcorporaties. Aedes heeft deze benchmark vorig jaar overgenomen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, dat sinds 1 juli is omgedoopt tot Autoriteit woningcorporaties en ondergebracht bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport.
Kopgroep (AA-oordeel) *

1. Nijestee Groningen
2. Wonen Zuidwest Friesland
3. Mercatus Emmeloord
4. Delta Wonen Zwolle
5. Woningstichting Hellendoorn
6. Wonen Delden
7. Ons Huis Enschede
8. Woningstichting Brummen
9. Waardwonen Huissen
10. Woningstichting Valburg
11. Woningstichting Putten
12. Veenendaalse woningstichting
13. Rhenense woningstichting
14. Woontij Den Burg (Texel)
15. Woningbouwvereniging Anna Paulowna
16. De Woonschakel Westfriesland Medemblik
17. WOONopMAAT Heemskerk
18. Waterweg Wonen Vlaardingen
19. Woongoed Goeree-Overflakkee Middelharnis
20. Woningbouwvereniging Arnemuiden
21. R&B Wonen Heinkenszand
22. Brabantse Waard Zevenbergen
23. Woonveste Drunen
24. Woningbelang Valkenswaard
25. Destion Gennep
Staartgroep (CC-oordeel) *

1. Lefier Groningen
2. Steelande Groningen
3. De Woonplaats Winterswijk
4. Standvast Wonen Nijmegen
5. Groenvest Woerden
6. Rijswijk Wonen
7. Vestia Rotterdam
8. Goed Wonen Zederik Lexmond
9. Poort 6 Gorinchem
10. Goed Wonen Lage Zwaluwe

* geen ranglijst
Huurdersoordeel

Hoogste
WOONopMAAT Heemskerk 8,6
Harmonisch Wonen Lelystad 8,3
Woningbouwvereniging Arnemuiden 8,2
Woningbeheer De Vooruitgang Volendam 8,2
Laagste
De Alliantie Hilversum 6,5
Stadlander Bergen op Zoom 6,8
Woonstad Rotterdam 6,9
Bedrijfslasten

(netto per verhuureenheid per jaar)
Hoogste
Samenwerking Ouderkerk aan den IJssel € 1.912,-
Woningstichting Kessel (L) € 1.773,-
Onze Woning Rotterdam € 1.754,-
LaagsteWoonborg Vries € 347,-
WOONopMAAT Heemskerk € 374,-
SSHN Nijmegen € 394,-

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties