Menu
Terug naar overzicht

Tweede Kamer kritisch over onderdelen Wet Doorstroming Huurmarkt

Geplaatst op 03-02-2016

De Tweede Kamer wil voorkomen dat de bewoners na een tijdelijk huurcontract een grote huurverhoging krijgen. Verder pleit de Kamer voor een jaarlijkse inkomenstoets. Dit bleek tijdens de behandeling van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. De minister past de wet op deze twee punten aan. De Kamer praat 4 februari verder over de wet.

Huursombenadering

Veel Kamerleden onderschreven het belang van invoering van de huursombenadering. Wel plaatsen zij kanttekeningen bij de voorgestelde invoering per 1 juli 2016. Meerdere partijen vroegen om een invoering op 1 januari 2017. De minister laat dit over aan het oordeel van de Kamer, maar komt dan wel met een voorstel voor een meer gematigde huurstijging per 1 juli 2016. De Kamer stelde ook vragen over de berekening van de huursom. Zo wilde de Kamer weten waarom in de huursom huurverhoging als gevolg van woningverbetering niet wordt meegerekend bij zittende huurders maar wel als er sprake is van nieuwe huurders. Ook vindt een deel van de Kamer het onwenselijk om de volledige huurstijging mee te laten tellen in de huursom bij woningen die worden geliberaliseerd. De minister gaf aan dat hij op deze punten het sociaal huurakkoord van Aedes en de Woonbond volgt. Dit is echter een onjuiste interpretatie van de tekst van het sociaal huurakkoord.

Periodieke inkomenstoets

Veel Kamerleden pleitten voor een jaarlijkse toets van het inkomen van huurders in plaats van een driejaarlijkse toets. De minister kon zich daarin vinden. De minister stelde bovendien voor om gezinnen van vier of meer personen uit te zonderen van de inkomenstoets. De uitzondering voor een inkomenstoets voor gepensioneerden die in het wetsvoorstel staat komt te vervallen.

Tijdelijke huur

Een belangrijk deel van het debat ging over tijdelijke contracten van maximaal een jaar. De Kamer vroeg vooral aandacht voor de huurbescherming van individuele huishoudens en voor meer maatwerk voor bijzondere groepen. De minister hield in essentie vast aan de gekozen lijn, maar zag wel ruimte om de wet op onderdelen aan te passen, zoals PvdA en VVD vroegen. Daarbij gaat het vooral om het voorkomen van een hoge huurverhoging voor huishoudens na afloop van een tijdelijk contract. Ook wil de minister zorgen dat deze huishoudens voldoende kans blijven maken op andere gepaste huisvesting.

Jongerencontracten

Vlak voor het debat over de Wet Doorstroming Huurmarkt sprak de Kamer over een voorstel van de ChristenUnie over jongerencontracten van vijf jaar. Alle partijen behalve de PVV steunden het voorstel. Zij willen wel dat het jongerencontract ook gebruikt kan worden door jongeren onder de 18 jaar. De Kamer stemt op 9 februari over dit voorstel. De jongerencontracten worden geïntegreerd in de Wet Doorstroming Huurmarkt. Het debat over die wet wordt 4 februari 2015 vervolgd.

Bron: Aedes.

Terug naar overzicht
Reacties