Menu
Terug naar overzicht

Verwarde huurders en overlast? Kijk eens naar Viveste…

Geplaatst op 15-12-2015

U heeft deze week vast al gehoord over de problemen die corporaties hebben met verwarde huurders. Uit een enquête van Aedes, onder 174 corporaties, is gebleken dat deze groep circa 2000 incidenten per jaar veroorzaakt. Hoe gaat u hiermee om als corporatie? Kijk eens naar het Utrechtse Viveste en hun ‘verplichte gedragsaanwijzing’.

Gezamenlijke aanpak

De overlast die door verwarde huurders wordt veroorzaakt komt in de vorm van geweld tegen buren of corporatiemedewerkers, brandstichting of het toebrengen van andere schade aan de huurwoning. Aedes meldt dat er circa 18.000 meldingen van overlast door verwarde personen, zoals geluidsoverlast of nachtelijke overlast door paniekaanvallen of psychoses. Aedes pleit voor een gezamelijk aanpak van gemeente, politie, GGZ en maatschappelijke organisaties om de overlast tegen te gaan. Woningcorporaties zien kwetsbare mensen als hun doelgroep, maar zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het woongenot van omwonenden.

Hoe doet Viveste het?

Deze week bracht minister Blok een bezoek aan Viveste. Het bezoek stond in het teken van de zogenaamde gedragsaanwijzing bij woonoverlast. Hiermee verplicht de rechter een overlast veroorzakende huurder iets te doen (gebod) of na te laten (verbod). Houdt de huurder zich niet aan de afspraken dan volgt huisuitzetting. Viveste heeft dit nieuwe instrument succesvol ingezet om woonoverlast door een huurder tegen te gaan. Blok is enthousiast over de resultaten die Viveste hiermee heeft bereikt.

Tijdens zijn bezoek werd Blok geïnformeerd over de aantallen, de diversiteit en de aanpak van woonoverlast, waarbij ook de ervaringen met de gedragsaanwijzing werden besproken. Vervolgens ging Bok in gesprek met een bewoner voor wie de rechter een gedragsaanwijzing heeft uitgesproken. Uit het gesprek bleek dat de overlast was afgenomen en dat de bewoner ook in zijn persoonlijk leven stappen heeft gemaakt. “Jullie hebben voor deze bewoner het leven op orde gekregen, niet alleen het huis, maar veel meer dan dat!” aldus Stef Blok.

Test is succes

In sommige gevallen is een huisuitzetting een te zwaar instrument. “In feite willen we mensen ook niet op straat zetten, maar we willen dat ze hun gedrag aanpassen en geen overlast meer veroorzaken”, aldus Wilma Bongers, woonconsulent bij Viveste. De gedragsaanwijzing is een tussenstap waarmee een huisuitzetting voorkomen kan worden. De rechter geeft in een gesprek met de overlastgever aan wat niet meer mag en wat de consequenties zijn als de gedragsaanwijzing niet wordt nageleefd.

Viveste heeft met 31 andere corporaties meegedaan aan dit pilotproject om deze gedragsaanwijzing in de praktijk te toetsen. Deze pilot werd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) opgezet in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De minister heeft zich tijdens zijn werkbezoek vanuit verschillende perspectieven laten bijpraten over de gedragsaanwijzing bij woonoverlast en de ervaringen ermee in de praktijk. Deze pilot wordt op 12 januari 2016 afgerond. Ook Viveste is bij deze slotbijeenkomst aanwezig waar de uitkomsten en de ervaringen worden gedeeld.

Terug naar overzicht
Reacties