Menu
Terug naar overzicht

Vraag alsnog om een WOZ-beschikking

Geplaatst op 19-03-2017

Hebt u geen WOZ-beschikking ontvangen? Vraag daar dan alsnog om bij uw gemeente. Als u de WOZ-waarde te hoog vindt kunt u bezwaar maken. Mogelijk geeft u dat recht op huurverlaging.In de eerste acht weken van het kalenderjaar moeten gemeenten een WOZ-beschikking versturen aan bewoners. Niet alleen aan huiseigenaren, maar ook aan huurders. Vorig jaar hebben niet alle gemeenten aan huurders een beschikking gestuurd. Misschien is dat dit jaar ook zo. Kreeg u geen beschikking? Vraag er dan alsnog om bij uw gemeente.

WOZ-waarde en het puntenstelsel

Voor huurders van een sociale huurwoning is het belangrijk de WOZ-waarde van hun woning te kennen. De WOZ-waarde speelt een grote rol in het bepalen van de maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel. Wie het niet eens is met de WOZ-waarde kan bezwaar maken. Gaat de WOZ-waarde dankzij uw bezwaar omlaag? Dan wordt ook de maximaal toegestane huurprijs lager.

Wanneer loont bezwaar maken?

Betaalt u op dit moment al een huurprijs die dicht in de buurt komt van wat maximaal is toegestaan? Dan loont het om bezwaar te maken tegen een hoge WOZ-waarde. Als uw WOZ-waarde wordt verlaagd kan dat zorgen voor een maximaal toegestane huurprijs die hoger ligt dan de huur die u nu betaalt. Uw verhuurder moet dan huurverlaging geven. Als uw verhuurder dit weigert kunt u naar de Huurcommissie stappen.

Altijd zes weken om bezwaar te maken

Na ontvangst van de WOZ-beschikking hebt u zes weken de tijd om bezwaar te maken. Dat geldt voor beschikkingen die in de eerste acht weken van het kalenderjaar verstuurd zijn, maar ook voor beschikkingen die pas verstuurd worden als een huurder er zelf om vraagt. De formele bezwaartermijn is altijd zes weken. Die termijn gaat in op de dag dat u de beschikking ontvangt.

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties