Menu
Terug naar overzicht

Veel vraag naar inzet ASO-wet

Geplaatst op 21-09-2017

Op 1 juli dit jaar is de nieuwe Wet aanpak woonoverlast, ook bekend als ASO-wet, ingegaan. Voor bewoners lijkt de nieuwe wet de oplossing voor al hun burenproblemen. Dagelijks melden zich bewoners met overlastproblemen bij het CCV en vragen om hulp om hun gemeente in beweging te brengen.

Dit leidt volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) veelal tot teleurstellingen. Voor gemeenten en hun partners is een grote rol weggelegd in verwachtingsmanagement en communicatie richting bewoners. “De bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing is een laatste redmiddel, de burgemeester gaat niet alle burenruzies oplossen”.

Koopwoningen

Bij de aanpak van overlast in huurwoningen blijven de maatregelen hetzelfde, alleen als dat alles niet het gewenste effect heeft gehad moet bijvoorbeeld in een multidisciplinair woonteam worden beoordeeld of de burgemeester aan zet is. Of dat er eventueel nog een oplossing mogelijk is in samenwerking tussen gemeente en corporatie. Bij koopwoningen geeft de nieuwe wet wel opties om gericht aanwijzingen te geven bij bijvoorbeeld geluidsoverlast, dierenoverlast, intimidatie en bedreiging, waar daar voorheen een instrument voor ontbrak.

Stappenplan

Het CCV wijst erop om eerst maximaal in te zetten op andere maatregelen. “Als je de nieuwe wet als gemeente wilt toepassen, maar nog geen buurtbemiddeling hebt, is het een gezonde ambitie om daarnaar toe te werken. Ook voor kleinere gemeenten kan het interessant zijn om samen met andere gemeenten buurbemiddeling op te zetten”. Meer lees je in het stappenplan voor gemeenten over de Wet aanpak woonoverlast met antwoord op veelgestelde vragen en een praktijkvoorbeeld.

Terug naar overzicht
Reacties