Menu
Terug naar overzicht

Vrees woningtekort Zuidelijke Randstad

Geplaatst op 08-11-2016

Om het tekort aan huur- en koopwoningen in de Zuidelijke Randstad een halt toe te roepen, moet het rijk in actie komen. De provincie Zuid-Holland en de inliggende gemeenten willen van minister Blok (Wonen) experimenteerruimte en extra geld.
Provincie, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen constateren een toenemende vraag naar stedelijke woningen. Maar door belemmeringen in regelgeving en marktfalen bij herstructurering en transformatie wordt er volgens hen onvoldoende gebouwd. De partijen waarschuwen dat als er niets gebeurt, de kans groot is dat over drie jaar de stedelijke bouwproductie voor een belangrijk deel stil zal vallen ‘in de dichtstbevolkte provincie’ van Nederland.

Leegstaande panden

Tot aan 2030 zullen in de Zuidelijke Randstad 230.000 koop- en huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Dat is een grotere operatie dan de bouw van nieuwe VINEX-wijken in Zuid-Holland in de jaren negentig. Rekening houdend met de vraag van consumenten, moeten die huizen voornamelijk binnen de kernen van steden en dorpen worden gebouwd. Fysieke ruimte op die plekken is er voldoende, vooral in leegstaande panden en op verouderde haven- en industrieterreinen. Maar gemeenten, ontwikkelaars en investeerders lopen nu vaak aan tegen blokkerende regelgeving en te hoge ontwikkelingskosten of andere financiële problemen bij herstructurering en transformatie. ‘Het rijk zal daarom ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen,’ aldus CDA-gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Adri Bom-Lemstra.

Verkoop corporatiebezit

De minister wil meewerken aan ‘een nadere verkenning’ en mee zoeken naar experimenteerruimtes. Blok verwacht echter niet dat er vanuit het rijk geld voor woningbouw beschikbaar zal komen. De oplossing ligt volgens hem meer in de verkoop van corporatiebezit. Bom-Lemstra: ‘Dat vinden wij te eenzijdig en te makkelijk. Ik en de partners in de Zuidelijke Randstad zouden graag zien dat de minister, of straks het nieuwe kabinet, een grotere verantwoordelijkheid neemt om wetgeving aan te passen en financiële instrumenten te ontwikkelen. Wij kunnen het niet alleen.’

Terug naar overzicht
Reacties