Menu
Terug naar overzicht

Website geeft advies over aanpak woonoverlast

Geplaatst op 05-02-2016

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) maakte samen met de Rijksuniversiteit Groningen een website over verschillende middelen om woonoverlast aan te pakken. Er staat ook een digitale tool op de site die advies geeft over specifieke gevallen. De website werd gelanceerd tijdens het symposium woonoverlast op 4 februari 2016. Daar kwamen woningcorporaties, gemeenten, hulpverleners, politie en Rijksoverheid bij elkaar om ideeën uit te wisselen over gerichte aanpak.

Woonoverlast

Er bestaan heel veel verschillende soorten overlast die elk om een specifieke aanpak vragen, zei Katja Steverink van het CCV op het podium. ‘En meestal gaat die overlast gepaard met problematiek zoals verslaving, schulden, werkloosheid of psychische problemen. Er zijn weinig mensen die doelbewust overlast veroorzaken.’

Website

De woonoverlast-website van het CCV brengt de bestaande middelen in kaart om iets aan overlast en de onderliggende problematiek te doen. Er zijn voorbeeldcassusen, rechterlijke uitspraken en informatie over instrumenten zoals buurtbemiddeling, screening van nieuwe bewoners en gedragsaanwijzingen. Gebruikers kunnen in de tool een aantal vragen beantwoorden over een overlastssituatie en krijgen dan advies over mogelijke interventies.

Gedragsaanwijzingen

Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen lichtte op het symposium een aantal van die interventies toe. Zo kunnen corporaties een gedragsaanwijzing opleggen aan overlast veroorzakende huurders. Vols: ‘Het blijkt vaak effectief om een gebod of verbod op te leggen. Bijvoorbeeld een bezoekverbod, de verplichting om hulp te accepteren of om de tuin op te ruimen. Daarmee kan een huisuitzetting voorkomen worden.’

Er komen mogelijk meer middelen om overlast aan te pakken met de uitbreiding van de Rotterdamwet en de wet aanpak woonoverlast, die burgemeesters de bevoegdheid geeft om ook gedragsaanwijzingen aan bewoners van koophuizen op te leggen. Deze wetsvoorstellen liggen nu in de Tweede Kamer.

Samenwerking

De aanwezigen gingen tijdens het symposium met elkaar in gesprek over onderwerpen als rolverdeling tussen betrokken instanties, hulpverlening bij overlastveroorzakers, onderlinge samenwerking en het uitwisselen van gegevens. Het symposium werd georganiseerd door de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken, het CCV, Rijksuniversiteit Groningen, Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Meer informatie

 

 

Bron: Aedes

Terug naar overzicht
Reacties