Menu
Terug naar overzicht

Werkbezoek deel 3 – Secr. Varkevisserstraat en WaalMalefijtstraat Katwijk

Geplaatst op 25-11-2019

Blije gezichten bij het verhaal over Dunergie in de Secr. Varkevisserstraat

De slingers waren nog net niet opgehangen in de huurwoning van de Secr. Varkevisserstraat 199 door Pierre Sponselee en Annemarie Rook van Dunavie. Maar daar was wel alle reden toe na de verhalen en uitleg van Nicoline van Beelen, bewoonster en contactpersoon van de bewonerscommissie. Samen met mevr. Haasnoot en dhr. C. van Duyn van deze commissie, met 182 huurwoningen in de Secr. Varkevisserstraat, De Waal Malefijtstraat, Schoolstraat en de Wethouder Ouwehandstraat deed ze haar enthousiaste verhaal over het groot onderhoud aan haar en vele andere huurwoningen in hun karakteristieke wijk. Dat was gelukkig even ander nieuws voor Dunavie dan bij de eerste twee stops van dit werkbezoek. Nel van Dam, bestuurslid SHD: ,,Dit was dan ook de reden dat we ook deze woning in het werkbezoek hebben opgenomen want er gaan ook best wel dingen goed als Dunavie iets onderneemt.”

Dunergie het sleutelwoord voor de oudere huurwoning?

Van Beelen: ,,Ik draai nu een vijf jaar mee in deze actieve bewonerscommissie en heb
zo het hele proces van Dunergie van januari 2016 t/m januari 2018 persoonlijk meegemaakt.
In ons geval was er in onze woning sprake van een nieuwe CV-ketel, dakisolatie,
nieuwe dakpannen, een vernieuwd ventilatiesysteem van Climarad, de nieuwe
voordeur en kozijnen, dubbelglas beneden en een nieuwe achtergevel boven. De
keuze voor zonnepanelen konden we niet maken door het bestaande dakraam. En dit
alles heeft zeker geleid dat de ventilatieproblemen waren opgelost, het is nu perfect
geïsoleerd en de stookkosten zijn aanmerkelijk lager dan voorheen. Het klinkt
misschien raar als ik het zeg, maar de CV staat bij ons bijna niet meer aan.”
Dit alles werd zeker ook door Van Duyn met vele mooie voorbeelden van zijn eigen huurwoning in De Waal Malefijtstraat 95 ondersteund.

     

Toch een tip voor Dunavie vanuit de bewonerscommissie

Voordat Sponselee en Rook de polonaise konden gaan lopen door die prachtig gerenoveerde woning kwamen er toch ook nog wat tips van Van Beelen en Haasnoot: ,,We zijn die twee jaar in de woning gebleven, maar geef als Dunavie zijnde toch een realistischer beeld van wat het voor jou als bewoner kan gaan betekenen. Want het is best ingrijpend voor het wonen geweest in die 24 maanden. Zeker als het geplande groot onderhoud langer duurt omdat er teveel werd ingespeeld op aanvullende vragen en wensen van bewoners. Wees daar gewoon strenger in als uitvoerders. Zo kregen wij het idee dat zeurders zo meer gedaan konden krijgen. Maar verder… toppie!”

‘Blij met onze woning’

Na alle mooie verhalen was het natuurlijk tijd om alles met de eigen ogen te kunnen bekijken, zo ook het plaatsje, de erfafscheiding en de buitenkant van deze gerenoveerde woningen. Voor Van Duyn dé gelegenheid om te melden dat bij zijn woning de hemelwaterafvoer geregeld verstopt raakt waar je door de bouw ook niet bij dat platte dakje kon komen. IJverig noteerde Rook dit punt, maar met een grote glimlach vertelde hij ook dat zijn energielasten van € 90,- naar € 58,- maandelijks waren gedaald: ,,Maar dat komt ook door moeders thuis die dat goed bewaakt en deuren op tijd sluit!” Voordat de gasten een bezoekje brachten aan zijn woning gaf Van Beelen nog een laatste tip mee aan Dunavie: ,,Zorg dat bij de oplevering ook de glasbewassing is inbegrepen, dan is het echt helemaal af. Maar reken maar dat we blij zijn met het groot onderhoud aan de huurwoningen in onze wijk. En het mag ook wel eens gezegd worden dat de communicatie vanuit Dunavie naar ons als bewoners verder best goed is verlopen in deze jaren rond het groot onderhoud.”

‘Ik ben hier zo trots op’

Ook de woning aan De Waal Malefijtstraat 95 werd van binnen en van buiten door de gasten met bewonderende blikken bekeken. Dat daarbij Van Duyn als gastheer in zijn werkzame bestaan ook schilder was geweest, Katwijkser kunnen we het niet maken, bleek ook wel uit het zeer strakke en fraaie schilderwerk in de woning. Na ook het al eerder door hem benoemde platje met de verstopte hemelwaterafvoer te hebben bekeken werden wederom handen geschud en trotse- en tevreden blikken gewisseld waarna de gasten vertrokken naar de vierde en laatste stop aan de Prinses Beatrixlaan in Katwijk. Zouden dat slingers worden of vragende blikken?

Foto’s: Gerard Bol.

Terug naar overzicht
Reacties