Menu
Terug naar overzicht

Wonen aan ‘de Westerbaan’ van Katwijk Binnen

Geplaatst op 16-02-2018

Wie de Katwijkse politiek een beetje volgt, kent de al tientallen jaren lange discussie over de Westerbaan en het al dan niet doortrekken van deze weg langs het duingebied. Maar ook Katwijk aan den Rijn kent zijn eigen ‘Westerbaan-dossier’ en dat noemen ze daar de Mgr. Bekkersstraat. Dagelijkse verkeersknelpunten en gevaarlijke situaties kenmerken dit straatje wat leidt naar R.K.B.S. ‘de Horizon’. Geen Natura 2000 dat een verkeersoplossing tegenhoudt, maar het ontbreken van geld. Cees Oostindie van de bewonerscommissie ‘Tranendal’ van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, wonende in dit straatje’, is het met alle buurtbewoners zat: ,,Het moet nu echt eens worden aangepakt en… opgelost.”

De gemeente Katwijk had dinsdagavond 6 februari jl. op de Horizon een bijeenkomst georganiseerd voor ouders en teamleden van deze school en buurtbewoners om de verkeerssituatie rond school met elkaar te bespreken. VVN Katwijk was ook aanwezig. Vanuit de gemeente werd gedacht aan maatregelen om verbeteringen aan te brengen. Mogelijk zouden de aanwezigen ook met suggesties komen.

Eerst was er de school en toen…

Vanaf 1 maart 1924 stond er al, op de plek van de huidige katholieke basisschool, de Sint Jozefschool. Rondom de school zijn er natuurlijk woningen gebouwd. Waar in vroeger jaren het autogebruik geen probleem vormde, is dat anno 2018 wel het geval. Oostindie: ,,De school met nu ongeveer 260 kinderen zorgt voor twee piekmomenten in de smalle straatjes rondom en dat is ’s ochtends voor 9.00 uur en ’s middags als de school eindigt. Maar door meer reuring in de directe omgeving, de komst van De Binders, een uitvaartorganisatie en een Vitaliteit Centrum is er meer verkeersdruk gekomen. De stoepen, door geparkeerde auto’s, en zeker onze Mgr. Bekkersstraat zijn dan ook te smal om veilig verkeer mogelijk te maken.”

Het ei van Columbus?

Alle betrokkenen zijn van goede wil om het verkeersknelpunt op te lossen. Maar kinderen van de Horizon komen uit de gehele gemeente en daarbuiten, dus dat betekent dat eerder de auto wordt gepakt dan bij andere Katwijkse basisscholen met een wijkfunctie. Oostindie: ,,Pas gewoon eenrichtingsverkeer toe in de Mgr. Bekkersstaat, richt extra parkeervakken in voor de school en het Vitaliteit Centrum en regel parkeervergunningen voor de bewoners. Kan er ook nog iets over het pleintje bij het parochiehuis worden afgesproken? Dit verkeersknelpunt speelt nu al ongeveer twintig jaar dus we moeten het nu echt z.s.m. gaan oplossen voordat er ongelukken plaatsvinden. Het signaal van alle aanwezigen naar de gemeente was overduidelijk, doorpakken nu zou ik zeggen.”

Terug naar overzicht
Reacties