Menu
Terug naar overzicht

Woningcorporatie ronselt inspraak tegen bewonersplan

Geplaatst op 22-04-2016

De Rotterdamse gemeenteraad voelde vandaag Woonwethouder Schneider aan de tand over een uitgelekte email. Uit de mail blijkt dat woningcorporatie Woonstad een raadscommissievergadering over de wijk Wielewaal heeft proberen te beïnvloeden. De corporatie zou dat in overleg hebben gedaan met een ambtenaar ‘op hoog niveau die tot de naaste staf van de wethouder behoort’.

In een e-mail aan een bewoner van de Wielewaal laat een communicatiemanager van Woonstad weten dat twee bewoners uit de Wielewaal volgens hem “tegengas” zouden moeten geven. Het tegengas moest gericht zijn tegen de inspraak van de voorzitter van de Unie Van en Voor de Wielewaalers, Wil de Ben, tijdens een vergadering van raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte op 30 maart 2016.

2016-04-22 Wielewaal
Een typisch straatje in de Wielewaal, Rotterdam-Zuid Van en voor de Wielewaalers

Herstructurering

Woonstad en de gemeente Rotterdam proberen al enige jaren een herstructurering door te voeren in de Wielewaal, een naoorlogse wijk met ruim opgezette sociale woningbouw in Rotterdam-Zuid. Hoewel de woningen zijn versleten, zijn de bewoners zeer gehecht aan hun groene wijk. In de plannen van Woonstad worden vooral dure huur- en koopwoningen teruggebouwd. Van het aantal sociale woningen dat wordt teruggebouwd zullen de huren zo fors stijgen dat een groot deel van de bestaande bewoners niet kan terugkeren.

Bewonersplan

Maar liefst 317 van de circa 450 nog in de Wielewaal woonachtige huishoudens hebben zich inmiddels bij de “Unie Van en Voor de Wielewaalers” aangesloten. De Unie Van en Voor de Wielewaalers heeft met professionele partijen een eigen nieuwbouwplan ontwikkeld op de plek van de huidige huizen, waardoor alle bewoners na de bouw kunnen terugkeren. Het plan is goedkoper dan het plan van Woonstad. De nieuwe huizen komen precies op de plek van de huidige woningen, zodat het bestemmingsplan niet hoeft te worden gewijzigd en zullen energiezuinig zijn. Woonstad en wethouder Schneider nemen het bewonersplan echter niet serieus en gaan, ondanks de protesten van bewoners in de Wielewaal, door met hun eigen plan.

Tegengas

In de uitgelekte email roept de communicatiemanager van Woonstad twee bewoners op om met een groep naar de vergadering op 30 maart te komen en een eigen verhaal te houden: “De actiegroep komt natuurlijk ook weer inspreken en net als vorige keer een heleboel onzin verkopen. Jullie kunnen tegengas geven met jullie verhaal. Jullie gevoel en waardigheid waarmee je optreedt zal indruk maken. Zeker als jullie ook met een groep komen die zich waardig gedraagt en met het sterke verhaal dat je hebt.”

Stilhouden

Volgens de communicatiemanager zal een dergelijke actie “zeker impact” hebben: “De Ben schrikt zich rot als jullie voor zijn neus staan met een afvaardiging en een verhaal.” Het is volgens de communicatiemanager wel van belang dat dit geheime plan niet mag uitlekken: “Dus als je ervoor zorgt dat het niet uitlekt kun je misschien het verschil maken. Overbodig om te zeggen dat je dit beter stil houdt als je dit een goed idee zou vinden.” In de e-mail wordt ook vermeld dat mensen van Woonstad op de achtergrond zijn betrokken bij de voorbereiding van wethouder Schneider op het debat in de vergadering van de raadscommissie.

Bewoners tegen elkaar opgezet

De Unie Van en Voor de Wielewaalers heeft met ontzetting op deze actie gereageerd en hierover een persbericht verstuurd naar de Rotterdamse gemeenteraad. De Unie vindt het onaanvaardbaar dat Woonstad bewoners in een wijk tegen elkaar opzet en zich op oneigenlijke wijze inmengt in democratische processen. Dat was de gemeenteraad met hen eens. Vrijwel de voltallige oppositie vroeg een actualiteitendebat aan over de kwestie.

‘Ik was het niet’

Woonstad haastte zich om een verklaring op haar website te plaatsen. De corporatie neemt geen afstand van de email maar wilde alleen een ‘positief geluid’ laten horen over de ontwikkelingen in de Wielewaal. Wat betreft de toon en formulering van de email, verschuilt de corporatie zich achter het feit dat het om een ‘externe communicatieadviseur’ ging. Een soortgelijke reactie gaf wethouder Schneider die zijn handen er van af trok. Volgens hem kan hij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de email omdat een andere partij hem geschreven heeft en hij er niet van op de hoogte was. De wethouder had nog niet de moeite genomen om navraag te doen naar de toedracht van de zaak bij de betrokken ambtenaar of Woonstad. Onder druk van de raad beloofde hij dat te gaan doen.

Portiek van m’n ouders

In het debat verweet raadslid Meijer van Leefbaar Rotterdam de andere raadsleden dat zij de wethouder nodeloos aansprakelijk stelden. ‘Heeft u al eens contact gezocht met Woonstad? Dáár moet u zijn’, zei Meijer tegen Peksert, raadslid van Nida Rotterdam. ‘Ik heb contact gezocht met Woonstad over de portiek van mijn ouders en dat ligt al zes maanden. Deze actualiteitenraad was binnen twee dagen, dus nee’, reageerde Peksert.

 

 

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties