Menu
Terug naar overzicht

Woningcorporaties maken regionale afspraken over passend toewijzen

Geplaatst op 22-01-2016

De tien woningcorporaties van Woonkeus Stedendriehoek (regio Deventer, Apeldoorn en Zutphen) hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het passend toewijzen. Op die manier gelden voor alle woningzoekenden in de regio dezelfde regels. Door een deel van de sociale huurwoningen goedkoper te maken, zorgt Woonkeus ervoor dat ervoor alle doelgroepen voldoende aanbod blijft.

Passend toewijzen

Per 1 januari 2016 moeten woningcorporaties passend toewijzen. Dat betekent dat huishoudens met een inkomen onder de huurtoeslaggrens in principe alleen nog een woning toegewezen mogen krijgen met een huur op of onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag (586,68 of 628,76 euro per maand, afhankelijk van de grootte van het huishouden).

Eenduidig

‘Wij willen heldere en eenduidige regels voor alle huurders in onze regio’, vertelt Marco de Wilde, bestuurder van Sprengenland Wonen, namens Woonkeus Stedendriehoek. Daarom bepaalden de corporaties gezamenlijk hoe ze dit beleid vormgeven.

Woonkeus Stedendriehoek besluit vooraf welke huishoudens op welke woningen mogen reageren en hoeveel woningen er in elke prijscategorie nodig zijn. Dat is anders dan bijvoorbeeld het tweehurenbeleid waarbij de huur indien nodig omlaag gaat als een huurtoeslaggerechtigde reageert. Vanaf nu kost 60 procent van de vrijkomende woningen maximaal 586,68 euro per maand, heeft 20 procent een huur tussen 586,68 en 628,76 euro en 20 procent een huur tussen 628,76 en 710,68 euro. Huishoudens met de laagste inkomens mogen alleen nog op de goedkoopste woningen reageren. En huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens mogen op het woningaanbod van boven 586,68 euro reageren.

Slaagkans

‘Op deze manier behouden we zoveel mogelijk de slaagkans voor alle doelgroepen’, legt De Wilde uit. Dat betekent wel dat de corporaties sommige huren moeten verlagen, de ene corporatie meer dan de andere. In totaal kost het de corporaties gezamenlijk 1,2 miljoen euro per jaar aan huurinkomsten. De Wilde: ‘In principe een investering in de betaalbaarheid. Hoewel we dit geld niet meer kunnen gebruiken om te investeren in duurzaamheid, waarmee je de totale woonlasten omlaag zou kunnen brengen.’

Terug naar overzicht
Reacties