Menu
Terug naar overzicht

Woningcorporaties moeten snijden in activiteiten leefbaarheid

Geplaatst op 19-11-2015

Als de Autoriteit woningcorporaties (Aw) vasthoudt aan het beperken van het leefbaarheidsbudget, moeten corporaties snijden in activiteiten die wijken leefbaar houden. Daarvoor waarschuwt Aedes de Tweede Kamer, die woensdag debatteert over sociale huisvesting. De Kamer besloot eerder om dit budget juist te verhogen.

Lees ook de brief die Aedes aan de Tweede Kamer schreef.

Door minister Blok voor Wonen is berekend dat corporaties gemiddeld 112 euro per woning nodig hebben voor leefbaarheid, exclusief personeelskosten voor bijvoorbeeld huismeesters en wijkbeheerders. Dit bedrag valt bij sommige corporaties hoger uit, vooral in de grotere steden. Vervolgens heeft de Tweede Kamer besloten om het bedrag dat corporaties jaarlijks mogen uitgeven aan leefbaarheid vast te stellen op 125 euro per woning per jaar (eveneens exclusief personeelskosten).

Volgens de toezichthouder Aw vallen personeelskosten nu wél onder het bedrag van 125 euro. Dit dus in tegenstelling tot het besluit van de Tweede Kamer en eerdere toezeggingen van de minister, die altijd heeft benadrukt dat personeelskosten niet binnen het leefbaarheidsbudget vallen.

Corporaties kunnen met hun inspanningen veel betekenen voor de leefbaarheid in wijken. Voor zo’n 75 corporaties, die samen 35 procent van de sociale huurwoningen in Nederland beheren, is het budget voor leefbaarheid niet toereikend als daar ook personeelskosten onder vallen. Daarom zullen zij moeten bezuinigen op onder meer buurtbemiddeling, de aanpak van woonoverlast en inbraakpreventie. Over dit soort activiteiten hebben gemeenten en corporaties echter al afspraken gemaakt voor de komende jaren. Aedes doet een beroep op de Kamer om ervoor te zorgen dat woningcorporaties zich ook in de toekomst kunnen blijven inzetten voor leefbaarheid.

Terug naar overzicht
Reacties