Menu
Terug naar overzicht

Woningcorporaties verlagen regelmatig huur na inkomensdaling huurder

Geplaatst op 31-01-2017

Het merendeel van de woningcorporaties heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de huur te verlagen wanneer het inkomen van de huurder na een inkomensafhankelijke huurverhoging daalde. De huurder moet hier een verzoek voor indienen. Ruim een derde van de corporaties past dit recht op huurverlaging zelfs ruimhartiger toe dan de wettelijke regeling vereist. Dat schrijft minister Blok op 27 januari in een brief aan de Tweede Kamer.

Het recht op ‘huurverlaging wegens inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en)’ is vastgelegd in de wet. Minister Blok heeft via een online enquête bij corporaties nagevraagd of zij deze maatregel toepassen. Het merendeel van de corporaties blijkt dit te doen, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Ruimhartige toepassing

Ruim een derde van de corporaties past de regeling zelfs ruimhartiger toe dan de wettelijke regeling vereist, blijkt uit de enquête. Volgens minister Blok tonen de uitkomsten van de enquête aan dat de huidige regeling afdoende is om een ‘redelijke prijscorrectie na inkomensdaling na eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging(en) te waarborgen.’ Hij is dus niet bereid tot verruiming van de bestaande regeling.

Terug naar overzicht
Reacties