Menu
Terug naar overzicht

Woonautoriteit reageert op klacht van bewonersinitiatief in Finsterwolde

Geplaatst op 07-11-2016

De Autoriteit Woningcorporaties (AW), het orgaan vanuit de overheid dat toezicht houdt op de woningcorporaties, heeft een bewonersinitiatief voor wonen in zelfbeheer in Finsterwolde gelijk gegeven. Hun verhuurder Acantus had € 5000,- ter beschikking moeten stellen zodat de bewoners een wooncoöperatieplan kunnen opstellen.
Wooncoöperatie Finsterwolde, dat meedeed in een landelijk experimentenprogramma ter stimulering van wooncoöperaties, kreeg afgelopen zomer een opzeggingsbrief van hun verhuurder Acantus. Die ziet geen brood meer in het bewonersinitiatief dat de sloop van 22 sociale huurwoningen wil voorkomen om ze te behouden voor het dorp Finsterwolde in Oost-Groningen. De bewoners willen de woningen als wooncoöperatie in eigen beheer nemen.

Verhuurder had bewonersinitiatief moeten aanmelden

Acantus had bij de AW eerder dit jaar melding moeten doen van de plannen van de bewoners om een wooncoöperatie op te richten. Op grond van die melding zouden de woningen voor zes maanden niet verkocht of gesloopt mogen worden. Ook zou de corporatie over de plannen voor overname van deze woningen met de bewoners in gesprek moeten gaan. En Acantus had de initiatiefgroep minimaal € 5000,- ter beschikking moeten stellen om een coöperatieplan op te stellen. Dat alles op basis van nieuwe regels uit de Woningwet 2015.

Bewonersinitiatief dient klacht in bij de AW

Maar Acantus heeft deze melding bij de AW nooit gedaan en stelde ook geen € 5000,- ter beschikking. Wooncoöperatie Finsterwolde diende daar een klacht over in bij de AW. Op 19 oktober deed de AW een voorlopige uitspraak over die klacht. Acantus had de € 5000,- ter beschikking moeten stellen, oordeelde de AW. Acantus kan van de AW een aanwijzing krijgen om dat alsnog te doen, maar Acantus heeft inmiddels aangegeven het bedrag over te zullen maken.

Nog onduidelijkheid over verkoop- en sloopverbod

De AW deed echter geen uitspraak over de termijn van zes maanden geen verkoop of sloop. Het is daarmee nog niet duidelijk per wanneer die zes maanden van kracht zijn geworden. Wooncoöperatie Finsterwolde heeft daarover om duidelijkheid gevraagd van de AW.

Voorgeschiedenis van het bewonersinitiatief

In de periode van mei 2015 tot 1 januari 2016 heeft het bewonersinitiatief meerdere plannen voorgelegd voor behoud en zelfbeheer van de 22 woningen in Finsterwolde. Maar Acantus deed uiteindelijk een voorstel tot een beheer-klushuurpilot met zes huurwoningen. Begin dit jaar waren er onderhandelingen over een projectovereenkomst voor die zes woningen.

Doel van de bewoners: behoud sociale huurwoningen

Grootste discussiepunt voor de bewoners was het gebrek aan garanties van Acantus voor uitvoer van de plannen. Uiteindelijk wilde Acantus niet meewerken aan overdracht van de zes woningen tenzij deze aangeboden zullen worden in het dure middensegment huur (vanaf € 715,-). Dit paste niet bij het doel van wooncoöperatie Finsterwolde, namelijk betaalbare sociale huurwoningen. Solvejg ter Meer, projectleider van wooncoöperatie Finsterwolde: ‘Aanvankelijk was er enthousiasme over onze plannen maar er spelen ook andere belangen in deze regio een rol, namelijk de provinciale plannen in de Blauwestad. Daar mag pas worden gebouwd als er elders is gesloopt.’

Acantus zegt samenwerking op

Afgelopen zomer zei Acantus de samenwerking met de wooncoöperatie in oprichting dus helemaal op. Maar dat werd gedaan door een interim-directeur. De bewoners hebben op 31 oktober jongstleden de gesprekken met Acantus weer opgepakt met de nieuwe directeur Anita Tijsma. Voorlopig wordt nog wel de vervolguitspraak van de AW afgewacht. Ter Meer: ‘Het kennismakingsgesprek is verder positief verlopen en biedt meer uitzicht op een uitkomst waar alle partijen mee kunnen leven.’

Bron: Nederlandse Woonbond.

Terug naar overzicht
Reacties