Menu
Terug naar overzicht

WoonlastenWakers winnen Stookjerijk-Trofee 2015

Geplaatst op 27-11-2015

De Stookjerijk-Trofee 2015 voor huurdersorganisaties is gisteravond in Utrecht uitgereikt aan de WoonlastenWakers uit Roermond. De Trofee is een beloning voor de beste inzet op energiebesparing in de huursector. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie BZK, VNG, Woonbond, Aedes en de Natuur en Milieufederaties.

De WoonlastenWakers bestaat uit vier Roermondse huurdersverenigingen die zich inzetten om het draagvlak te vergroten bij energieprojecten van de corporaties en om energiezuinig gedrag bij huurders te stimuleren. De WoonlastenWakers streven naar een betaalbare huurvoorraad, lagere woonlasten voor huurders en de uitvoering van een woonlastenonderzoek in Roermond. Ze initiëren zelf overleg met de gemeente en corporaties (viermaal per jaar), en participeren in een driepartijenoverleg (tussen gemeente, huurders en corporaties) dat onlangs is opgestart.

Ook in andere categorieën waren er prijzen te verdelen. Woningstichting SWZ uit Zwolle sleepte de bokaal in de wacht in de categorie ‘corporatie’. SWZ heeft de afgelopen jaren de Energie-index van hun woningen sterk verbeterd; in 2014 was de verbetering van de Energie-index drie keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. SWZ heeft de ambitie in 2040 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. Bert Velthuis uit Nijmegen was de winnende wethouder. Velthuis wil in Nijmegen gemiddeld energielabel B voor de huursector in 2018. Dat is twee jaar eerder dan de doelstelling in het landelijk Energieakkoord.

Samenwerking

Omdat er met energiebesparing echt stappen vooruit gezet kunnen worden in een goede samenwerking tussen de partijen, is er ook voor het beste samenwerkingsverband een trofee uitgeloofd. Zwolle wist deze prijs in de wacht te slepen. In Zwolle wordt al sinds 2014 een zeer goed driepartijenoverleg georganiseerd. Zwolle heeft een 10-puntenplan voor betaalbaarheid opgesteld en heeft in 2015 besloten te onderzoeken of een woonlastenfonds kan worden opgezet, waar ook energielasten een belangrijk onderdeel van zijn. De totale Zwolse huurvoorraad kende een goede verbetering van de Energie-index in 2014 en 2013.

Versnellen energiebesparing

In het kader van Stookjerijk hebben het afgelopen jaar in twaalf steden rondetafelgesprekken plaatsgevonden. Doel van dit lokaal driepartijenoverleg met raadsleden, wethouder, en alle corporaties en huurdersorganisaties uit de betreffende gemeente was energiebesparing (en daarmee woonlastenverlaging) in de huurvoorraad te bespreken en te versnellen.

Ondersteuning huurdersorganisaties

Belangrijk thema van de rondetafelgesprekken was de nieuwe gelijkwaardige rol van huurdersorganisaties bij het maken van prestatieafspraken. Uit de bijeenkomsten kwam naar voren dat er daarbij meer ondersteuning nodig is voor huurdersorganisaties. Zij dienen door corporaties en gemeenten geholpen te worden en zelf ook in te zetten op de versterking van de eigen organisatie. De Woonbond ondersteunt daar uiteraard ook bij.

Terug naar overzicht
Reacties