Menu
Terug naar overzicht

Woonruimteverdeelsysteem Woningnet Holland Rijnland

Geplaatst op 06-07-2017

In een van de overleggen die regelmatig plaatsvinden tussen Dunavie en de SHD is kortgeleden o.a. gesproken over ‘aanbiedingsresultaten’ van woningen, aangeboden op Woningnet Holland Rijnland. Oftewel, hoeveel keer wordt een woning gemiddeld geweigerd voordat hij wordt verhuurd. Regionaal ligt dit getal op 6,2 en in Katwijk is dit gemiddeld 4,2.
Aanleiding voor de SHD om Dunavie hierover een ongevraagd advies aan te bieden:
2017-05-03 Ongevraagd advies m.b.t. Woningnet HollandRijnland

Wanneer de reactie van Dunavie hierop ontvangen is zullen wij deze uiteraard ook hier publiceren….

Terug naar overzicht
Reacties