Menu
Terug naar overzicht

Woonvisies: wat is de stand van zaken?

Geplaatst op 27-01-2016

De eerste ronde voor het maken van prestatieafspraken tussen gemeente, corporatie en huurdersorganisatie in het kader van de Woningwet 2015 liep tot 15 december. Er was een (veel te) korte periode tussen het bod van corporaties op de gemeentelijke woonvisie en de deadline voor prestatieafspraken.
Mede daarom wordt 2015-2016 gezien als een proefjaar voor de implementatie van de nieuwe Woningwet. Maar vanaf 1 juli 2016 wordt de nieuwe werkwijze serieus.

VNG deed onderzoek

Uit VNG-onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten voor die datum beschikken over een actueel beleidskader voor het wonen. Zij zijn voorbereid op het maken van prestatieafspraken voor 2017 en verder.

In gemeenten met een actuele woonvisie, en dat zijn de meeste, moeten corporaties voor 1 juli 2016 aangeven hoe zij gaan bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijke woonvisie. En de drie partijen leggen dit uiterlijk 15 december 2016 vast in prestatieafspraken.

Aansluiting

Een uitdaging wordt de aansluiting van de woonvisie op de prestatieafspraken. Uit het VNG-onderzoek blijkt dat:

de helft van de respondenten de woonvisie concreet genoeg vindt voor het maken van prestatieafspraken
de overige respondenten vinden de woonvisie slechts gedeeltelijk of in een enkel geval niet concreet genoeg

Onderzoek naar kwaliteit

De inhoud van woonvisies en de eerste nieuwe lichting prestatieafspraken wordt in opdracht van het ministerie van BZK onderzocht. Die doorlichting kan gemeenten helpen hun beleid zo SMART mogelijk te formuleren.

De VNG-commissie Ruimte en Wonen heeft de totstandkoming en kwaliteit van woonvisies en prestatieafspraken als politiek speerpunt voor 2016 benoemd en zal hier door onderzoek, opleiding en de organisatie van bijeenkomsten verdere invulling aan geven.

Meer informatie

VNG-onderzoek: Stand van zaken woonvisies (pdf, januari 2016)

Terug naar overzicht
Reacties