Menu
Terug naar overzicht

Woord van welkom Cees Oostindie huurdersavond 20 november 2019

Geplaatst op 27-11-2019

Geachte aanwezigen,

Dank aan u allen, huurders, genodigden en in het bijzonder onze gastspreker Paulus Jansen, algemeen directeur van de Woonbond, voor uw komst naar deze huurdersavond van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ in het zalencentrum van Tripodia in Katwijk aan Zee.
U allen heeft een uitnodiging ontvangen of bent via het persbericht in de lokale media, onze website, het radiospotje op RTV Katwijk, de flyer die we met een gratis huis aan huis blad hebben laten mee verspreiden in de gehele gemeente of via mogelijk toch andere wegen op het spoor van deze huurdersavond gezet.

Het is niet mijn stijl om direct over mezelf te beginnen maar ik doe het nu toch. Boeddha zei ooit al: ‘Gezondheid is het grootste geschenk, tevredenheid de grootste rijkdom, trouw de beste relatie’.
In alles heeft hij gelijk en zeker ook wat mijn gezondheid betreft. Want persoonlijk heb ik een enerverend jaar gehad kijkende naar mijn lichamelijke gesteldheid. Bij het uitje naar ‘De Tuinderij’ woensdag 25 september bij gelegenheid van het tienjarig jubileum van de SHD was ik te optimistisch in mijn toespraak wat betreft mijn gezondheid, zo blijkt nu achteraf.
Niets is eeuwig, en zeker ook Cees Oostindie niet. En zolang het kan wil en zal ik mijn inzet geven aan wat ik persoonlijk toch als ‘mijn kindje’ voel… de SHD.
Maar ik besef als geen ander dat er een moment komt dat ik mijn werkzaamheden om gezondheidsredenen neer moet leggen. Dan moet ik stoppen om samen met anderen uw belangen als huurders op welke plek dan ook namens de SHD te behartigen. Het bestuurlijke stokje leg ik dan op die dag ook definitief neer na vele jaren inzet voor de SHD en… wie het kan en zal oppakken… we zullen het wel zien. Er zijn vele huurders dus….

Daarom ben ik als voorzitter van de SHD zo blij hier te mogen staan om u namens het bestuur te mogen begroeten. En als ik zeg ‘het bestuur’ dan heb ik het natuurlijk over mijn vaste kracht aan mijn zijde, steun en toeverlaat zeker ook in dit voor mij persoonlijk afgelopen best wel moeilijke jaar, Nel van Dam. Onze duizendpoot van de SHD en zonder haar inzet, veelal ook achter allerlei huurdersschermen hadden we hier ook niet kunnen staan om u verder te spreken en te kunnen ontmoeten.

Maar het is goed om hier van de gelegenheid gebruik te maken om ook twee andere mensen even in de schijnwerpers te kunnen zetten. Zij draaien al een paar maanden mee in ons bestuur en straks komt het moment dat ze kunnen aangeven of ze uit deze bestuurlijke uitdagingen bij de SHD energie halen en verder willen. Nadat we hun komst eerst via een persbericht in de media kenbaar hebben gemaakt , is er van beiden ook een verhaal met foto op onze website geplaatst. Maar voor wie dat gemist heeft, ik kan het me bijna niet voorstellen, u heeft vanavond een ultieme kans om ze te spreken, aan te raken zelfs want ze lopen in het wild rond, en ze van alles te vertellen.
En om ze nu even hun ‘moment of fame’ te geven zal ik ze nu vragen even te gaan staan en geef ze maar een applaus want dat hebben ze zeker nodig: Lennie van Roijen en Leo van Duyvenbode. Het is goed om dit met u te kunnen delen vanavond.
Ook komend jaar zullen we weer een nieuwjaarsreceptie organiseren en wel op dinsdagavond 7 januari 2020 in de hal van de Open Hofkerk. Daar zal ik in mijn nieuwjaarstoespraak terugblikken op wat 2019 ons heeft gebracht. Dus verwacht nu op deze avond van mij geen opsomming van een uur lang van wat 2019 u als huurders en de SHD heeft gebracht.
Het is wel goed om u te melden dat ondanks mijn ziekte in het afgelopen jaar verder alles is doorgegaan waar we ons als SHD voor moesten inzetten of op bevraagd zijn.

Maar ik zal op 7 januari de aanwezigen wel een doorkijkje geven naar wat 2020 te bieden heeft. Want we hebben voor dat kalenderjaar te maken met de ‘Prestatieafspraken 2020’, opgesteld door Dunavie, de gemeente Katwijk en wij als SHD. Dan gaat het vooral om de nog openstaande afspraken uit de ‘Prestatieafspraken 2016 – 2019’ verder vorm te geven en het liefste ook af te kunnen ronden. De kern van deze prestatieafspraken is de volkshuisvestelijke inspanning om goede huurwoningen voor alle Dunaviehuurders te kunnen realiseren.

Morgenavond zal er in het Katwijkse gemeentehuis in een raadscommissie in een oordeelsvormende sessie van 19.35 – 20.15 uur over gesproken worden en uiterlijk 15 december zullen de partijen (Dunavie, het College van B&W en SHD) deze prestatieafspraken dan kunnen ondertekenen.
Het jaar 2020 is er om dan samen met de gemeente Katwijk, Dunavie te werken aan nieuwe prestatieafspraken 2021 – 2024. En dat moet zeker anders dan het onderzoeksrapport van RIGO, u allen vast bekend vanuit de media, heeft geconstateerd over de afgelopen prestatieafspraken van 2016 – 2019. Er liggen mooie kansen en uitdagingen, zeker ook voor de SHD.
Vanavond, hier in zalencentrum Tripodia is de heer Paulus Jansen, algemeen directeur van de Woonbond, de gastspreker. U zult vast en zeker een blik van herkenning hebben gehad toen u hem zag want hij was op 9 november 2018 ook bij onze huurdersavond met het Lagerhuisdebat in de Open Hofkerk aanwezig. Hij neemt u in zijn presentatie, zijn verhaal mee naar de meest actuele ontwikkelingen in huurdersland. Daarbij zal hij zeker ook een doorkijkje geven naar wat dat voor de Dunaviehuurders in Katwijk voor gevolgen kan krijgen. En… hoe vaak zal het woordje ‘stikstof’ vallen? Ik ben benieuwd, telt u mee? Wat kunnen we hier In Katwijk nog verwachten? Waar moeten we hier met elkaar nog rekening mee gaan houden?
En natuurlijk is er voor u als aanwezigen ook de gelegenheid om na afloop van zijn presentatie op zijn verhaal te reageren middels uw mogelijke vragen.

Het wordt vanavond vast een zeker weer een informatieve en boeiende huurdersavond. Het belangrijkste is, en dat blijft ook deze avond overeind, dat u als huurders van Dunavie en genodigden in de gelegenheid bent om bij de zogenaamde ‘derde helft’ elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. Alle vragen kunnen daar dan ook worden gesteld en… antwoorden kunnen vast en zeker ook worden gegeven.

Dat zal zeker ook het geval zijn na de pauze als een panel bestaande uit de heren Paulus Jansen, Pierre Sponselee interim directeur-bestuurder van Dunavie, Gerard Mostert, wethouder Wonen van de gemeente Katwijk en mijn persoon vragen over het huren, het woonbeleid, toekomstige bouwplannen in Katwijk enz. uit de zaal gaat beantwoorden. Maar het is niet de plek om iets over uw eigen woning en persoonlijke situatie te vragen. Daar is dan meer de derde helft voor waar u even de juiste persoon moet vinden en aanschieten om mogelijk verder te worden geholpen.
Ik zie onze gastspreker Paulus Jansen al bijna in de startblokken staan om zo vol geestdrift zijn verhaal met u te kunnen delen. Maar toch wil ik van de gelegenheid gebruik maken met u puntsgewijs nog een enkel memorabel punt van 2019 met u te kunnen delen:

• Belangrijk voor de SHD en de gemeente Katwijk en Dunavie blijft het feit dat een sterke woningcorporatie, een stevige gemeente een sterke huurdersorganisatie verdient en andersom. Natuurlijk hebben we als organisaties ieder onze eigen belangen, maar centraal bij ieder moet staan… de Katwijkse huurder.
• Ook Pierre Sponselee, interim directeur-bestuurder van Dunavie, heeft de honderd miljoen waar de vorige directeur-bestuurder het altijd over had niet kunnen vinden in de Dunavie-kluis. Maar ze kunnen toch veel want kijk maar naar wat plannen voor 2020: 25 nieuwbouwwoningen aan de Prins Bernhardlaan, 21 woningen in de Visserijschool (plannen dateren bij mijn weten al uit 1840), 52 appartementen in project Oeverpolder en o.a. 649 huurwoningen waar met Dunergie aan de slag wordt gegaan.
• Dank aan de leden van onze bewonerscommissies, de ruggengraat van de SHD. Dank voor uw inzet en steun ook in dit afgelopen, voor mij in persoonlijk opzicht moeilijke, jubileumjaar van de SHD.
• We hebben sinds kort enkele leden van bewonerscommissies ook verenigd in een adviesraad. Zij adviseren het bestuur van de SHD op de meest uiteenlopende vraagstukken. Daartoe organiseren ze zich in werkgroepen zoals er nu al de werkgroep ‘Hoornes gasloos’ is. Binnenkort kunt u er meer over lezen en zien op onze website. Middels hun contactgegevens en taakveld ziet u in één oogopslag bij wie u ook uw vragen / opmerkingen kunt neerleggen. Er is dus een nieuwe bestuursstructuur binnen de SHD.
• En ook dit jaar waren we van dinsdag t/m donderdag van 10.00 – 16.00 uur met ons kantoor open en kon ieder langs komen met zijn / haar huurdersvragen. En anders kan onze zeer informatieve website vele van die huurdersvragen mogelijk wel beantwoorden. Met dank aan al die vrijwilligers binnen de SHD die dit alle dagen en uren mogelijk maken.
• Het is mijn droom nog, mijn wens, dat elke bewonerscommissie uit vijf leden bestaat om zo nog meer draagvlak in uw wooncomplex te kunnen realiseren. Als ik dat nog eens mag meemaken! Heeft u mogelijk aanvullende kandidaten? Laat het ons maar weten.
• Ook in 2020 blijft, net als in de prestatieafspraken 2016 – 2019, de aanpak van woonoverlast een speerpunt van de SHD. De gemeente zal bij dit punt in 2020 de regierol aannemen.
• En wie in mei 2020 de nieuwe directeur-bestuurder van Dunavie gaat worden, ik zie nog niks in mijn glazen bol dus ik wacht het maar af.
• En over de vroegere fusieplannen van Dunavie en Padua… ik ga er niks meer van zeggen!

Beste aanwezigen, aan het slot van mijn inleidend woordje wil ik u meegeven dat ik er trots op ben dat we nu met elkaar in een goede samenwerking dat kunnen bereiken om uw huurdersbelangen zo goed mogelijke invulling te kunnen geven.

Ik wens u een inspirerende huurdersavond toe met veel kritisch luisterplezier bij het vervolg van deze avond. Laat het vooral ook een avond worden van elkaar ontmoeten. En waar u vragen heeft aan de bestuursleden van de SHD, ze lopen hier ‘in het wild’ rond dus benut de kans om dat te vragen wat u altijd al wilde vragen. Tot hopelijk een volgende huurdersavond in 2020, in welke hoedanigheid dan ook.

Dan geef ik nu kort het woord aan onze avondvoorzitter, Gerard Bol.

Cees Oostindie,
20 november 2019.

Foto: Gerard Bol.

Terug naar overzicht
Reacties