Menu
Terug naar overzicht

Woord van welkom Cees Oostindie huurdersavond 9 november 2018

Geplaatst op 12-11-2018

Geachte aanwezigen,
Dank aan u allen, huurders, genodigden voor uw komst naar deze huurdersavond van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ in de Open Hofkerk in Katwijk aan den Rijn.
U allen heeft een uitnodiging ontvangen of bent via het persbericht in de lokale media, onze website, het radiospotje op de lokale omroep van RTV Katwijk of via mogelijk toch andere wegen op het spoor van deze huurdersavond gezet.

Nieuwjaarsreceptie

We hebben in januari 2018 als SHD voor de tweede keer een nieuwjaarsreceptie georganiseerd, en wel in de hal van deze schitterende en gastvrije Open Hofkerk. Daar heb ik in mijn nieuwjaarstoespraak teruggeblikt op wat 2017 ons had gebracht. En die toespraak vormde ook de bouwstenen voor het bestuursjaarverslag 2017 van de SHD. Deze kunt u nog nalezen op onze website onder het kopje ‘Publicaties’.
Maar ik heb toen ook al een doorkijkje gegeven naar wat 2018 te bieden had. En daar wil ik met u vanavond, over de periode van november 2017 tot deze huurdersavond vrijdag 9 november 2018 vooral op terugblikken wat betreft het item ‘communicatie’.

Terugblik op 2018?

Een uitgebreide inhoudelijke terugblik op wat 2018 de SHD heeft opgeleverd, zal ik namelijk uitspreken op genoemde nieuwjaarsreceptie vrijdag 4 januari 2019 van 17.00 – 19.30 uur, ook op deze prachtige locatie.
In de uitnodiging voor deze huurdersavond hebben we als SHD deze nieuwjaarsreceptie al aangekondigd, om in uw agenda en hopelijk van nog veel meer Dunaviehuurders en genodigden te laten noteren.
Maar met het hierna volgende Lagerhuisdebat kunnen we van u als deelnemers als SHD ook input krijgen voor wat de toekomst brengen moge op huurdersgebied in deze o zo mooie gemeente Katwijk.

‘Communicatie’ is het sleutelwoord

De Chinese wijsgeer Confucius zei ooit al: ‘De hele kunst van het spreken, is begrepen te worden.’
Communicatie van en met Dunavie leverde in het afgelopen werkjaar voor ons als SHD de nodige knelpunten op. Knelpunten waardoor we als vrijwilligersorganisatie, met nog altijd de zoektocht naar een aanvulling op het gebied van bestuursleden, vaak gelijk een jongleur meer ballen tegelijk in de lucht moesten houden dan ons lief was.
Daarom investeert de SHD ook in alle bij ons betrokken vrijwilligers en huurders met de zoektocht naar en het toepassen van de juiste scholing.
Maar wat te denken van het laten zien in de gemeente Katwijk dat je er bent middels persberichten, de aanwezigheid bij raadsvergaderingen waar al dan niet wordt ingesproken, maar ook om buiten Katwijk de SHD op verzoek te vertegenwoordigen?

Dunavie

Communicatie is een groot goed en vraagt om oprecht in elkaar geïnteresseerde boodschappers en luisteraars in wisselende samenstellingen.
Het afgelopen werkjaar heeft wat betreft de communicatie met woningcorporatie Dunavie vele dieptepunten en hobbels gekend. Dat hadden we als SHD graag anders gezien want het kostte ons te vaak negatieve energie die we liever positief wijdden aan het behartigen van de huurdersbelangen. Deze situatie baarde en baart ons grote zorgen en zal zeker moeten veranderen door als gelijkwaardige partner van Dunavie voortijdig aan de voorkant door hen over relevante zaken geïnformeerd te worden.

Gemeente Katwijk

Die communicatie met en van de gemeente Katwijk met de SHD verdiende ook niet altijd de schoonheidsprijs, zoals we iemand geregeld aan de vergadertafel hoorden uitspreken. Denk alleen maar aan het Woonlastenfonds en hoe het proces van de keuze voor het afgenomen Woonlastenonderzoek is verlopen.
Laat naast de inhoudelijke kant van het werken aan de huurdersbelangen ook vooral de procesmatige kant, de communicatie, beter verlopen in 2019 wat betreft de samenwerking van de SHD, Dunavie en het gemeentebestuur van Katwijk.

Samen sterker!

Gedrieën hebben we ieder unieke talenten en moeten we elkaar toch echt kunnen versterken, wetende dat we ieder ook een eigen te verdedigen belang hebben en dienen. Die inzet zal hard nodig zijn bij het met vele stakeholders en ook de huurders op te stellen Woonagenda vanaf z.s.m. en voor ons gedrieën in navolging daarvan de op te stellen Prestatieafspraken die er vanaf 1 januari 2020 weer ondertekend moeten liggen.

Fusiegeruchten Dunavie?

Kort wil ik hier ook ingaan op de fusiegeruchten m.b.t. Dunavie. Feit is dat Dunavie graag zou willen fuseren met woningcorporatie Padua uit Noordwijkerhout. Mening van de SHD: We zijn faliekant tegen, er mag geen geld van de vele Kattukse huurders naar Noordwijkerhout of naar andere mogelijke fusiewensen van Dunavie. Deze corporatie heeft in Katwijk nog een grote opgave. Er gaan ook geruchten dat onze wethouder niet zo faliekant tegen is, maar wij als bestuur van de SHD in ieder geval wel.

Derde helft?

Het wordt vanavond vast en zeker weer een debatrijke en dus ook boeiende huurdersavond. Het belangrijkste is, en dat blijft ook deze avond overeind, dat u als huurders van Dunavie en genodigden in de gelegenheid bent om bij de zogenaamde ‘derde helft’ elkaar onder het genot van een hapje en een drankje te ontmoeten. Alle vragen kunnen daar dan ook worden gesteld en… antwoorden kunnen vast en zeker ook worden gegeven.

Trots op de SHD

Beste aanwezigen, aan het slot van mijn korte inleidend woordje wil ik u meegeven dat ik er trots op ben dat we met een 37 bewonerscommissies, een stevige klankbordgroep, de leden van het Algemeen Bestuur, de medewerkers op het kantoor en Nel en mijn persoon als leden van het dagelijks bestuur alles als vrijwilligers afgelopen werkjaar hebben kunnen realiseren als SHD om de huurdersbelangen van Dunaviehuurders te kunnen behartigen.
Een trots gevoel dat we zeker met elkaar als SHD willen doortrekken naar het komende kalenderjaar waar we met de woningcorporatie Dunavie, de gemeente Katwijk en andere organisaties, stakeholders, dat moeten doen om huren in Katwijk voor vele doelgroepen mogelijk, beter en het liefst goed te maken… betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle huurwoningen die de toetsing anno 2019 moeiteloos kunnen doorstaan.

Ik wens u een inspirerende huurdersavond toe met veel debatplezier bij het vervolg van deze avond. Maar laat het vooral ook een avond worden van elkaar ontmoeten. En waar u vragen heeft aan de bestuursleden van de S.H.D., ze lopen hier ‘in het wild’ rond dus benut de kans om dat te vragen wat u altijd al wilde vragen. Dan geef ik nu kort het woord aan onze avondvoorzitter, Gerard Bol.

Cees Oostindie
9 november 2018.

Terug naar overzicht
Reacties