Menu
Terug naar overzicht

WOZ-waarde stijgt met ongeveer 6 procent

Geplaatst op 31-07-2017

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 5 tot 7 procent, zo blijkt uit een recente inventarisatie van de Waarderingskamer.

De beschikkingen met de WOZ-waarde van volgend jaar geven de ontwikkeling van de woningmarkt weer tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017. De Waarderingskamer wijst erop dat die ontwikkeling zeer verschillend is tussen gemeenten en tussen regio’s. In de Randstad is bijvoorbeeld sprake van een meer dan gemiddelde stijging en woningbezitters; in deze regio moet rekening worden gehouden met een stijging van de WOZ-waarde van ruim boven de 10 procent. In sommige andere gebieden is nog sprake van een lichte daling.

Meer mensen moesten dit jaar langer wachten op de bekendmaking van de WOZ-waarde van hun huis. Ruim 95 procent had de WOZ-waarde op tijd op de mat, maar vorige jaren was dit percentage hoger. Sommige gemeenten doen in de ogen van de Waarderingskamer nog te lang over het beslissen op bezwaren. De toezichthouder stimuleert en monitort bij deze organisaties de snellere afhandeling van bezwaren.

Zoals verwacht zijn er dit jaar iets meer bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-waarde. Daar zijn twee redenen voor. Dit is de eerste maal dat men bij de bekendmaking van nieuwe WOZ-waarden de mogelijkheid had om WOZ-waarden van andere woningen te bekijken. De openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen geldt immers vanaf 1 oktober 2016. De andere reden is dat door de ontwikkelingen op de woningmarkt in sommige gemeenten woningbezitters een duidelijk hogere WOZ-waarde kregen dan vorig jaar.

Terug naar overzicht
Reacties