Menu

Jaarvergadering SHD

Na een enerverende, goed bezochte jaarvergadering in De Roskam kregen wij meermaals het verzoek de presentatie van deze avond te delen. Dat doen we daarom bij deze, klik op onderstaande link: 2024-05-01 Presentatie Themabijeenkomst 1 mei 2024 Het SHD bestuur bedankt…

02-05-2024
Lees verder

Wet betaalbare huur aangenomen door Tweede Kamer

Donderdag 25 april j.l. stemde de Tweede Kamer in met het Wetsvoorstel betaalbare huur. Daarmee is een belangrijke stap gezet richting de inwerkingtreding van de wet. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel binnenkort. Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel,…

30-04-2024
Lees verder

Kent u Steffie.nl?

Steffie.nl legt moeilijke dingen op een makkelijke manier uit. Ook onderwerpen over wonen zoals het zoeken naar een woning of over gezonde lucht in huis. De uitleg wordt ondersteund met video en in verschillende talen aangeboden. Nederlands, Engels, Turks en Arabisch….

20-03-2024
Lees verder

Minister De Jonge over moeizame en dure bouw flexwoningen: ‘Doorgaan op de ingeslagen weg’

De bouw van flexwoningen kent tegenvallers, erkent BZK-minister Hugo de Jonge. Onder zijn bewind reserveerde het Rijk al bijna een miljard euro voor de realisatie van tijdelijke huisvesting, vooralsnog niet met het gewenste resultaat. Van opgeven wil de minister echter niks…

21-02-2024
Lees verder

Bekijk al het nieuws

Wie zijn wij

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek is de belangenvertegenwoordiger van huurders bij Woonstichting Dunavie (Dunavie). SH de Duinstreek is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. Verhuurders zijn wettelijk verplicht om een belangenorganisatie voor de huurders in te stellen en deze te subsidiëren en te faciliteren. Dit is vastgelegd in de Wet Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet).

Meer over ons

Spreekuur

Wij zijn van dinsdag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 10.30 – 12.30 en 14.00 – 16.00 uur voor uw vragen en/of voor het maken van een afspraak. Ook bieden wij hulp bij het opstellen van een klachtenbrief of het oprichten van een bewonerscommissie.