2017-02-07 Advertentie bestuursleden

Lees hier meer over de vacature SHD-bestuursleden

Bent u ook nieuwsgierig geworden na de advertentie in De Rijnsburger en de Katwijk Speciaal wat het deel uitmaken van het SHD-bestuur betekent?  Misschien is het wat voor u? Lees verder: Oproep bestuursleden

07-02-2017
Lees verder

2017-02-20 BC ruimte MET beamer in SHD kantoor

‘Hoe zal ik u ontvangen met koffie of met thee?’

Deze titel van een lied op de elpee ‘De Bie zingt’ heeft duidelijke raakvlakken met de vernieuwde vergader- en ontmoetingsplek in de kantoorruimte van Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. De ruim dertig zeer betrokken bewonerscommissies die zich al sinds jaren verbonden voelen…

22-02-2017
Lees verder

Cursusmateriaal en een overheerlijke Zeeuwse bolus!!

Bewonerscommissies SHD ontmoeten en leren

,,Wat een leerzame avond was dit waar we als leden van de bewonerscommissies van de SHD veel hebben gehoord en gedeeld. Die drie uur vlogen voorbij en dat is alleen maar een goed teken”, aldus één van de 29 aanwezige leden…

12-02-2017
Lees verder

2017-02-11 Rooie Buurt

Leefbaarheid Rooie Buurt in Katwijk wordt wel onderzocht

Het onderzoek naar de leefbaarheid in de Rooie Buurt in Katwijk is niet van de baan, maar vertraagd. Huurdersplatform Katwijk heeft in een brief zorgen geuit over het ’niet nakomen van één van de belangrijkste prestatieafspraken’, namelijk het bewonersonderzoek in 2016….

11-02-2017
Lees verder

2017-02-09 Stemknop

Verkiezingsdebat over de huursector

Handhaving van de verhuurderheffing in zijn huidige vorm kan niet op een Kamermeerderheid rekenen. Dat bleek tijdens het politieke debat, dat de Woonbond, brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes en de Vereniging Nederlandse Gemeenten gisteren hielden in Den Haag. Verkiezingsdebat Aedes, Woonbond en…

09-02-2017
Lees verder

Wie zijn wij

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek is de belangenvertegenwoordiger van huurders bij Woonstichting Dunavie (Dunavie). SH de Duinstreek is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. Verhuurders zijn wettelijk verplicht om een belangenorganisatie voor de huurders in te stellen en deze te subsidiëren en te faciliteren. Dit is vastgelegd in de Wet Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet).

Meer over ons

Spreekuur

U kunt van maandag t/m donderdag ons kantoor binnenlopen van 10.30 – 12.30 en van 14.00 – 16.00 uur met uw vragen en/of voor het maken van een afspraak.
Ook bieden wij hulp bij het opstellen van een klachtenbrief of het oprichten van een bewonerscommissie.