Menu

Over bewonerscommissies

Een bewonerscommissie bestaat uit actieve bewoners, die graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt. De bewonerscommissies proberen zo goed mogelijk de belangen van de bewoners te kennen en te behartigen. Op deze pagina vindt u meer over de samenwerking tussen de bewonerscommissies en SH de Duinstreek. Eén keer per jaar overlegt elke bewonerscommissie met SH de Duinstreek. De samenwerking tussen de bewonerscommissie en Dunavie is één van de gespreksonderwerpen met daaraan gekoppeld het verslag van het jaarlijks overleg met Dunavie, of (wanneer van toepassing) de projectverslagen.

SH de Duinstreek krijgt deze verslagen ook toegestuurd en is zo ook op de hoogte van zaken die binnen de verschillende bewonerscommissies spelen.Ook minimaal één keer per jaar heeft elke bewonerscommissie overleg met Dunavie. Dit overleg wordt verder beschreven onder het kopje bewonerscommissies. Wanneer SH de Duinstreek een advies moet uitbrengen aan Dunavie, kan het zijn dat zij hiervoor de bewonerscommissies wil raadplegen. Deze zullen dan worden uitgenodigd voor een extra, gezamenlijke, vergadering.

Wat doet een Bewonerscommissie

In veel woningcomplexen van Dunavie is een bewonerscommissie actief. Een bewonerscommissie vertegenwoordigt de huurders van één of meer complexen. Een bewonerscommissie bestaat uit actieve bewoners, die graag een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van hun buurt. De bewonerscommissies proberen zo goed mogelijk de belangen van de bewoners te kennen en te behartigen.