Menu

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voor wat betreft actualiteit en betrouwbaarheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat er onjuistheden of onvolkomenheden voorkomen. Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ (SHD) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze of andere onjuistheden of onvolkomenheden. Ook voor het gebruik van deze website en het verspreiden van de informatie aanvaardt de SHD geen enkele aansprakelijkheid. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Forum en reacties

Op deze website is het mogelijk gebruik te maken van het discussieforum en de mogelijkheid tot het reageren op (nieuws)berichten. Gebruikers van het discussieforum (en het reageren op berichten) van www.shdeduinstreek.nl dienen zich te houden aan de goede smaak en zeden van de Nederlandse samenleving. Verspreiding van beledigende, racistische discriminerende, bedreigende en pornografische uitingen, dan wel extreem politieke denkbeelden is niet toegestaan (misdrijven en wetsovertredingen, schending van privacy van leden, e.d.). Alvorens een reactie op de site wordt getoond dient deze eerst goedgekeurd te worden door de webredacteur. De SHD aanvaardt desalniettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de berichten op het discussieforum en de reacties op (nieuws)berichten.

Links

Op verschillende plaatsen op deze site zijn verwijzingen of links naar andere websites opgenomen ter informatie van de bezoekers. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd en opgenomen. De SHD heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt de SHD geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Evenmin garandeert de SHD dat opgenomen verwijzingen juist zijn of dat de sites waarnaar verwezen wordt beschikbaar zijn.

Copyright

SHD beschikt over de intellectuele eigendomsrechten van de website www.shdeduinstreek.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever informatie, huisstijl, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te kopiĆ«ren, bewerken of verspreiden anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De SHD houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Alle aanpassingen worden op deze pagina gepubliceerd.