Menu

Klachten

Klachten over de leefbaarheid en de openbare ruimtes rond uw woning, bijvoorbeeld loszittende tegels of onveilige situaties, kunt u doorgeven aan de buurtbeheerder van Dunavie en/of het wijkserviceteam van uw wijk.

Klachten niet opgelost?

Af en toe komt Dunavie er niet uit met een huurder. Dat kan komen omdat een huurder vindt dat de klacht niet netjes is afgehandeld of omdat men het niet eens is met de oplossing die Dunavie voorstelt.

In zo’n geval kan SH de Duinstreek een bemiddelende rol spelen. Huurders kunnen bij SH de Duinstreek altijd terecht als hun klachten en/of problemen naar hun mening niet afdoende door Dunavie worden opgelost. Mocht de bemiddeling door SH de Duinstreek niet tot het gewenste resultaat leiden dan kunt u voor een onafhankelijk oordeel contact opnemen met de Geschillencommissie Huursector of de Huurcommissie. Deze commissies zijn onafhankelijk en geen onderdeel van Dunavie.

Geschillencommissie Wonen Zuid Holland

Dunavie is aangesloten bij de Geschillencommissie Huursector, de huurders kunnen hier naartoe gaan als zij vinden dat Dunavie hen niet netjes heeft behandeld. Deze commissie bestaat uit externe deskundigen afkomstig uit diverse maatschappelijke organisaties en werkt volstrekt onafhankelijk van de corporaties die erbij zijn aangesloten. Een huurder kan pas aankloppen bij de Geschillencommissie als hij of zij de klacht eerst heeft ingediend bij Dunavie. Ook als Dunavie nog bezig is met de klacht neemt de Geschillencommissie de klacht niet in behandeling. In de folder Geschillencommissie Huursector staat de werkwijze van de Geschillencommissie omschreven.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met de geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Voordat de Huurcommissie een verzoek inhoudelijk in behandeling neemt, betaalt de indiener van het verzoek een voorschot op de legekosten. Meer informatie vindt u op website van de Huurcommissie. De Huurcommissie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur via het (gratis) telefoonnummer 0800-4887243.

Laat het ons weten

Mochten uw klachten, ondanks uw inspanningen, niet naar tevredenheid opgelost worden dan horen we dit graag van u. Laat het ons weten via het contactformulier dan kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen.