Menu

Handboek

Vanuit diverse bewonerscommissies is de wens naar voren gekomen om meer duidelijkheid te krijgen over wat precies de rol is van de bewonerscommissie. Bewoners komen soms met vragen over diverse onderwerpen die voor de leden van de bewonerscommissie niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn. Vandaar dat de SHD in samenspraak met Dunavie en een aantal bewonerscommissieleden een Handboek Bewonerscommissies wil opstellen.

In het verleden bestond er al een Handboek Bewonerscommissies voor de leden van de bewonerscommissies van Woonstichting KBV. Dit Handboek is opgesteld in samenwerking met de toenmalige huurdersbelangenorganisatie SHK. De inhoud van dit Handboek is echter door de fusie tussen KBV en SpiritWonen tot de nieuwe corporatie Dunavie niet meer volledig actueel en juist en dient te worden aangepast.

Het bestuur van de SHD zal binnenkort met de directie van Dunavie spreken om te komen tot een opzet voor een nieuw Handboek Bewonerscommissies. Zodra dit Handboek gereed is wordt het op deze pagina gepubliceerd.