Menu

Overleggen

Het bestuur van de SHD organiseert jaarlijks een zestal vastgelegde bijeenkomsten voor de leden van alle bij haar aangesloten bewonerscommissies waar over actuele ontwikkelingen en algemene beleidszaken kan worden gesproken. Maar het kan ook een presentatie van derden (o.a. Dunavie) betreffen of een training op een item waar de bewonerscommissies extra ondersteuning behoeven.