Menu

Overleggen

Het bestuur van de SHD organiseert jaarlijks een zestal vastgelegde bijeenkomsten voor de leden van alle bij haar aangesloten bewonerscommissies waar over actuele ontwikkelingen en algemene beleidszaken kan worden gesproken. Maar het kan ook een presentatie van derden (o.a. Dunavie) betreffen of een training op een item waar de bewonerscommissies extra ondersteuning behoeven. Binnen twee weken na genoemd overleg komt de Klankbordgroep bewonerscommissies, bestaande uit een vijftal vertegenwoordigers van deze bewonerscommissies, samen met het dagelijks bestuur van de SHD om terug te blikken op genoemd overleg of om mogelijke actiepunten verder gezamenlijk uit te kunnen werken.

Klik hier: 2017-01-18 Vergaderdata 2017 SHD – BC’s en SHD – Klankbordgroep bc’s