Menu

Dunavie

Dunavie is een woningcorporatie die huizen levert in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Dunavie beheert ruim 8.000 woningen, garages en bedrijfsruimten. Dunavie is ontstaan uit een fusie tussen Woonstichting KBV en Spiritwonen. Op deze pagina vindt u meer over wat Dunavie precies doet en wat de samenwerking met SH de Duinstreek inhoudt.

Het bestuur van SH de Duinstreek overlegt één keer per maand met de directie van Woonstichting Dunavie over het te voeren beleid en het uit te voeren beheer. In deze overlegvergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken zoals huurbeleid, het onderhoudsbeleid, de service van Dunavie, etc. SH de Duinstreek heeft op deze manier al heel veel positiefs voor u als huurder kunnen bereiken omdat SH de Duinstreek over veel onderwerpen, volgens overeenkomst, het recht heeft om een advies uit te brengen. Over een aantal onderwerpen heeft SH de Duinstreek ook instemmingsrecht. Dit advies- en instemmingsrecht geeft SH de Duinstreek de mogelijkheid, om in goed overleg met Dunavie, invloed uit te oefenen op de verschillende werkterreinen van Dunavie.

Heeft u als huurder of bewonerscommissie ook onderwerpen die u graag in dit overleg besproken ziet, laat het ons dan minimaal één week voor het betreffende overleg weten via het contactformulier.