Menu

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek

Wat is Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SH de Duinstreek)?

Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek is de belangenvertegenwoordiger van huurders bij Woonstichting Dunavie (Dunavie). SH de Duinstreek is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie. Verhuurders zijn wettelijk verplicht om een belangenorganisatie voor de huurders in te stellen en deze te subsidiƫren en te faciliteren. Dit is vastgelegd in de Wet Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet).

Wat kan Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek voor u als huurder betekenen?

In veel complexen van Dunavie hebben de huurders zich georganiseerd in een Bewonerscommissie. Bijna alle Bewonerscommissies hebben zich verenigd onder de paraplu van SH de Duinstreek. SH de Duinstreek kan de bewonerscommissies hulp en ondersteuning bieden, waardoor de belangen van u als huurder optimaal worden behartigd en de leefbaarheid in uw woonomgeving bevorderd.

Wat doet SH de Duinstreek namens u als huurder?

Het bestuur van SH de Duinstreek overlegt met de directie van Dunavie over het te voeren beleid en het uit te voeren beheer. In deze overlegvergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken zoals huurbeleid, het onderhoudsbeleid, de dienstverlening van Dunavie etc. Onderwerpen die worden besproken komen ook voort uit de gesprekken met de bewonerscommissies of uit vragen/ opmerkingen die door individuele huurders worden gesteld.

SH de Duinstreek heeft het recht om over bepaalde onderwerpen advies uit te brengen. Bij veel onderwerpen is dit een adviesrecht, maar bij enkele onderwerpen kan dit ook een instemmingsrecht zijn. Dit advies- en instemmingsrecht geeft SH de Duinstreek de mogelijkheid om, namens de huurders, invloed uit te oefenen op verschillende gebieden. Zo hebben SH de Duinstreek, en haar voorgangers, over de afgelopen jaren al veel positiefs voor u als huurder kunnen bereiken.

Hoe kunt u als huurder actief meedoen?

SH de Duinstreek roept u als huurder op om zelf mee te doen in de Bewonerscommissie van uw complex. Er is regelmatig iets te doen in uw Bewonerscommissie. Zo heeft elke bewonerscommissie minimaal 1 keer per jaar overleg met Dunavie. Tijdens dit overleg worden lopende zaken met de bewonerscommissie besproken en wordt bijvoorbeeld gekeken welke werkzaamheden dat jaar op het onderhoudsprogramma staan. Ook kunnen tijdens dit overleg problemen die in uw complex spelen worden besproken en wordt er naar oplossingen voor deze problemen gezocht. Ook wordt de bewonerscommissie al in een vroeg stadium betrokken bij renovatieplannen of groot onderhoud. Dit alles om de belangen van alle bewoners binnen uw complex zo goed mogelijk te behartigen. Bij dit alles is uw steun hard nodig.

U kunt zich aanmelden via bestaande leden van de bewonerscommissie, of (wanneer er geen bewonerscommissie is in uw complex) via aanmelding bij SH de Duinstreek. Na de kennismaking kunt u dan de aanmeldprocedure volgen waarbij aan de andere huurders binnen uw complex wordt gevraagd of zij akkoord gaan met uw deelname aan de bewonerscommissie. U ziet dat er voor u als huurder veel mogelijkheden zijn om zelf actief mee te doen. Onder andere in een bewonerscommissie of in een werkgroep van SH de Duinstreek. Loop eens binnen tijdens het spreekuur of bel/mail om u hierover te laten informeren.

Hoe kunt u SH de Duinstreek bereiken?

Het kantoor van SH de Duinstreek is op dinsdag tot en met donderdag geopend van 10.00 – 16.00 uur. U kunt hier terecht met vragen en klachten. Vooraf een afspraak maken wordt zeer op prijs gesteld! Tijdens de zomermaanden juli en augustus is er een beperkte openstelling, hierover wordt u op de website geĆÆnformeerd.