Menu

Links

Hieronder een overzicht van interessante links.

Woningcorporatie Dunavie
Homepage van woningcorporatie Dunavie.

Nederlandse Woonbond
Homepage van de Nederlandse Woonbond, landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.

Woningnet Holland Rijnland
Website met het actuele aanbod van alle huurwoningen die door de corporaties worden aangeboden in Holland Rijnland. Hier kunt u zich ook inschrijven als woningzoekende.

Katwijk
Homepage van de gemeente Katwijk.

Huurcommissie
Homepage van de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.

Huurtoeslag
Website met informatie over de huurtoeslag.

Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector
Een nieuwe website van KWH, het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector, over wat je als huurder op gebied van dienstverlening van een woningcorporatie mag verwachten.

Aedes
Homepage van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

Ombudsteam PVDA Katwijk
De PvdA afdeling Katwijk heeft sinds begin 2011 een Ombudsteam. Hiermee willen zij actief mensen helpen die om welke reden dan ook in de knel zijn gekomen en/of problemen hebben met overheidsinstanties of maatschappelijke organisaties.

Alles Over Katwijk
In tegenstelling tot nieuws van een bepaalde uitgever of krant, brengt Alles over Katwijk als onafhankelijke portal nieuwswebsite alles over Katwijk wat, voor Katwijkers en mensen die van Katwijk houden, echt interessant is.