Menu

Ontstaan

Stichting Huurdersbelangen “de Duinstreek” is ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Huurdersbelangen Katwijk en de Stichting Huurdersbelangen KRV. Tot voor kort waren in Katwijk twee huurdersbelangenorganisaties actief die zich inzetten voor de belangen van bewoners van huurwoningen in Katwijk. De Stichting Huurdersbelangen Katwijk (SHK) zette zich in voor huurders van Woonstichting KBV en de Stichting Huurdersbelangen KRV (SHB/KRV) voor huurders van Spirit-Wonen.

In 2010 zijn de Katwijkse woningcorporaties Woonstichting KBV en Spirit-Wonen gefuseerd tot een nieuwe corporatie met de naam Dunavie. Reden voor deze fusie was om één sterke woningcorporatie te realiseren voor de Katwijkse woningmarkt. Aangezien deze fusie ook consequenties had voor de huurders, bewonerscommissies en de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties hebben de besturen van beide huurdersbelangen organisaties reeds in juni 2009 de intentie uitgesproken om, in het belang van alle huurders van de nieuwe corporatie, te komen tot een fusie tussen beide organisaties.

In september 2010, was het zover en zijn de Katwijkse huurdersbelangenorganisaties de SHK en de SHB/KRV daadwerkelijk gefuseerd tot een nieuwe organisatie, met als naam Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SH de Duinstreek). SH de Duinstreek werkt vanuit het voormalige SHK-kantoor aan de Nassaudreef 38 – 38a te Katwijk dat, in overleg met Dunavie, volledig is verbouwd en met enkele ruimtes is uitgebreid om de nieuwe organisatie en de bijbehorende bewonerscommissies goed te kunnen huisvesten. Het bestuur van SH de Duinstreek bestaat momenteel uit:

  • Peter Bekker, voorzitter
  • Nel van Dam, secretaris
  • Leo van der Steen, bestuurslid
  • Gerdien van Zelst, bestuurslid

Zij zetten zich in om de belangen van de bewoners van meer dan 7300 huurwoningen in Katwijk op een zo open en transparant mogelijke wijze te behartigen. Daarnaast ondersteunt SH de Duinstreek de ruim 35 bestaande bewonerscommissies in hun werkzaamheden en waar nodig wordt geholpen met het opzetten van nieuwe bewonerscommissies in complexen waar nog geen bewonerscommissie actief zijn.