Menu

Woonvisie 2015 – 2019

In de Woonvisie staat het beleid voor wonen in Katwijk voor de komende 5 jaar. De visie is samen met ontwikkelaars, makelaars, hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en huurdersorganisaties gemaakt. Alle partijen zorgen ervoor dat de in de Woonvisie genoemde afspraken worden uitgevoerd.
Woonvisie 2015 – 2019 (pdf, 8,1 MB)

Woningwet 2015

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiĆ«le risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.
Wettekst