Menu

Meldpunt overlast

Waar mensen woonruimte huren en verhuren, kunnen problemen ontstaan. Problemen van uiteenlopende aard. Het kan gaan over geldzaken, zoals een afrekening waar een huurder het niet mee eens is. Daarnaast kan er onenigheid ontstaan over technische zaken, een lekkage die niet goed is opgelost bijvoorbeeld. Ook kunnen er problemen ontstaan in de omgang tussen mensen. Zoals een medewerker van Dunavie die een huurder niet netjes te woord staat of onduidelijke informatie geeft waar een huurder niets mee kan. Hieronder vindt u een overzicht van diverse klachten en wat u er aan kunt doen.

Staat van uw woning/renovatie/onderhoud

Klachten over de staat van uw woning dient u in eerste instantie aan uw verhuurder, Dunavie, door te geven. Ook klachten over de uitvoering van (projectmatig) onderhoud, sloop en renovatie dient u eerst aan Dunavie door te geven. Mocht Dunavie uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost dan verzoeken we u contact op te nemen met uw bewonerscommissie en/of met SH de Duinstreek.

Overlast

Meldingen van overlast kunt u via het online formulier van Dunavie doorgeven of het contactformulier op onze website. Mocht Dunavie uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost dan verzoeken we u contact op te nemen met uw bewonerscommissie en/of met SH de Duinstreek. Hiervoor kunt u het contactformulier op deze website gebruiken.

Buurtbemiddeling

Als u overlast ondervindt van uw buren en het lukt u niet om er samen uit te komen dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling helpt bewoners problemen en ruzies met elkaar op te lossen. U kunt bijvoorbeeld de volgende klachten aan Buurtbemiddeling voorleggen:

  • geluidsoverlast
  • overhangende takken/bomen
  • rommel in het trappenhuis
  • overlast van huisdieren
  • onenigheid over een schutting
  • pesterijen en roddel
  • vreemde geuren
  • overlast van kinderen
  • vernieling
  • parkeerproblematiek

Ernstige overlast

Ernstige klachten, bijvoorbeeld geluidsoverlast midden in de nacht, drugshandel en huiselijk geweld kunt u het best direct telefonisch aan de politie doorgeven via 0900-8844, bij spoed 112. Laat in zo’n geval ook Dunavie en uw bewonerscommissie, achteraf, even weten wat er aan de hand is.