Menu
Terug naar overzicht

200 miljoen euro voor de huursector

Geplaatst op 09-09-2020

Het kabinet wil mensen tegemoetkomen die in financiƫle moeilijkheden zitten doordat hun huur relatief hoog is ten opzichte van hun inkomen. Volgens Haagse bronnen gaat de verhuurderheffing voor sociale huurwoningen blijvend met 200 miljoen euro omlaag. Een deel van dat bedrag is bedoeld om volgend jaar de huren van huurders in de problemen te kunnen verlagen. Een ander deel is bedoeld om de bouw te stimuleren. Het kabinet wil de plannen op Prinsjesdag presenteren.

Gisteren bleek uit cijfers van het CBS dat huurders sinds 1 juli van dit jaar gemiddeld 2,9 procent meer huur betalen dan een jaar eerder. Dat is de grootste stijging sinds 2014. De oppositie in de Tweede Kamer is daar woedend over en verwijt het kabinet veel te weinig oog te hebben voor de situatie waarin veel huurders verkeren.

Eerder riep de Eerste Kamer het kabinet op vanwege de coronacrisis de huren per 1 juli van dit jaar te bevriezen. Toen minister Ollongren dat van de hand wees, en pleitte voor maatwerk voor individuele huurders, nam de senaat een motie van afkeuring aan.

‘Druppel op gloeiende plaat’

De Woonbond, de belangenbehartiger van huurders, is gematigd positief over de nu voorgenomen maatregel. “Het is een voorzichtig stapje in de goede richting”, zegt een woordvoerder. “Maar de vraag is wat dit voor huurders gaat betekenen. Er moet duidelijkheid komen over welke huurders aanspraak kunnen maken op hulp. En een verlaging van 200 miljoen van een jaarlijkse heffing van 2 miljard is een druppel op een gloeiende plaat.”

In het vragenuur in de Tweede Kamer herhaalde Ollongren vandaag dat er veel verschillen zijn tussen huurders: er zijn volgens haar mensen die de huur wel kunnen betalen, maar er zijn ook huurders die in de problemen komen.

Kamermotie verworpen

Ze zei dat ze oog heeft voor mensen die in een sociale huurwoning wonen en een te hoge huur betalen ten opzichte van hun inkomen en dat ze op Prinsjesdag met maatregelen komt om deze groep tegemoet te komen. Maar ze wilde nog niet zeggen hoe. “Ik vind het ongelukkig dat ik hier een week voor Prinsjesdag sta en een beetje met meel in de mond moet praten, maar het is niet anders.”

Ook in de Tweede Kamer kwam vandaag een motie in stemming om de huren te bevriezen. In tegenstelling tot in de senaat haalde die motie het niet, ondanks de steun van een groot deel van de oppositie.

Bron: NOS

Terug naar overzicht
Reacties