Menu
Terug naar overzicht

Prestatieafspraken 2024 getekend

Geplaatst op 15-12-2023

Gisteren ondertekenden bestuurder Roland Marx van Dunavie, wethouder van gemeente Katwijk Gerard Mostert en voorzitter van de SHD Peter Bekker de prestatieafspraken 2024. Op de plek waar de sporen letterlijk samenkomen zetten zij hun handtekening. In de afspraken is met name aandacht voor de thema’s betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. Maar ook maatschappelijke opgaven komen erin terug.

Beschikbaarheid en maatschappelijke opgave

De groei van het aantal woningen is een belangrijk doel. Bestuurder van Dunavie Roland Marx ziet oplossingen in tijdelijke én permanente bouw: ‘Tijdelijke verhuur of flexwoningen zijn een snellere oplossing in tijden van nood. Nieuwbouw is echter hard nodig maar kost meer tijd. Op beide pakken we volop door. Volgens afspraak leveren we in 2024 117 nieuwe sociale huurwoningen op aan de Petronella van Saxenstraat en nog eens 20 sociale huurappartementen in het Hof van Rijnsburg. We maken afspraken over de toewijzing van woningen aan senioren, die naar een geschikte woning doorstromen en een eengezinswoning achterlaten. Begin 2024 starten we met de bouw van 43 middeldure en 71 sociale huurappartementen in Hoornes noordoost. In 2024/2025 realiseren we 80 flexwoningen op Valkenhorst’.

De gemeente Katwijk zet bij nieuwbouwinitiatieven in op 30% aandeel voor sociale huur. ‘De behoefte aan betaalbare woningen is groot. We sturen erop dat 65% van alle nieuwbouw bestemd is voor woningzoekenden met een laag of middeninkomen. Bijna de helft van die woningen zal een sociale huurwoning moeten zijn’ aldus wethouder Gerard Mostert. ‘In 2024 kijken we ook naar oplossingen voor onze Katwijkse jongeren. Tijdelijke verhuur aan jongeren in complexen die Dunavie over een aantal jaren sloopt, draagt hieraan bij. Denk aan de Torenflats of Hoornes noordoost’.

Betaalbaarheid

Voorzitter Peter Bekker van Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek vindt de afspraken belangrijk. Voor huurders die al een woning huren is betaalbaarheid belangrijk. ‘Zo spreken we af dat huurders die met moeite de huur kunnen betalen, met Dunavie hierover afspraken kunnen maken. Armoede is een taboe, dat willen we doorbreken. Ook denken we na over welke woningen voor welke huurder zijn. Mensen met lage inkomens, maar ook mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning zoeken een passende woning in de gemeente Katwijk. De SHD vertegenwoordigt de belangen van alle huurders van Dunavie, zij rekenen op ons. Voor 2024 zijn weer mooie concrete afspraken gemaakt’.

Duurzaamheid

Bestuurder Roland Marx sluit af: ‘Sinds 2023 valt verduurzaming bij Dunavie samen met het onderhoud. Zo wordt de overlast beperkt tot één moment. In 2024 zet Dunavie verder in op renovatie en verduurzaming, waarmee we € 12,4 miljoen investeren in bestaande woningen. Zonnepanelen blijven we plaatsen. Onze ambitie is om volgend jaar 500 woningen te voorzien van hun eigen stroomopwekkers’.

Terug naar overzicht
Reacties