Menu

Welke regels gelden er voor een huurverhoging?

U woont in een sociale huurwoning. Dan kan uw verhuurder elk jaar uw huur verhogen. De Rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent. Let op: vanaf 1 juli 2021 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022….

29-06-2021
Lees verder

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Registreren, melden en zo nodig een vergunning. Met deze maatregelen kunnen gemeenten vakantieverhuur van woningen via verhuurplatforms in goede banen leiden. Ook biedt dit handvatten voor de handhaving. Fraude zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen kan straks beboet worden met maximaal…

04-12-2019
Lees verder

Woonfraude

N.a.v. twee onlangs gehouden rondetafelgesprekken over woonfraude heeft het lid Koerhuis van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een reactie gevraagd. Zijn vragen zijn door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beantwoord in haar brief van 30 augustus 2019….

02-09-2019
Lees verder

Beantwoording Kamervragen over voorrang statushouders bij toewijzen woning

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kops (PVV) over het bericht dat statushouders nog altijd met voorrang een woning krijgen. Klik op onderstaande link om het kamerstuk te lezen: 2018-08-20 Beantwoording-kamervragen-over-voorrang-statushouders-bij-toewijzen-woning (1)

20-08-2018
Lees verder

Kamerbrief over aanpak woonfraude sociale huurwoningen

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van het lid Van der Linde. Deze motie verzoekt de regering, voorstellen te doen voor concrete maatregelen waarmee woningcorporaties woonfraude kunnen aanpakken, waaronder toegang tot de basisregistratie personen, en…

03-02-2017
Lees verder