Menu
Terug naar overzicht

Gemeente, Dunavie en SHD ondertekenen prestatieafspraken 2021-2024

Geplaatst op 09-12-2020

Op 9 december ondertekenden wethouder Gerard Mostert (gemeente Katwijk), Roland Marx (woningcorporatie Dunavie) en Nel van Dam i.o. van Leo van Duyvenbode (Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’) de prestatieafspraken Katwijk. In deze afspraken is aangegeven wat partijen de komende 4 jaar met elkaar willen bereiken aan betaalbaar wonen in een fijne woonomgeving.

Samenwerking

In Katwijk zijn de gemeente, Dunavie en SHD de belangrijkste partijen voor huurders. Wethouder Gerard Mostert: ‘Er is een grote behoefte aan betaalbare, duurzame woningen voor onze inwoners. En in deze prestatieafspraken leggen we vast hoe we daar aan gaan werken. Dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen doen’.

Goede afspraken

In de prestatieafspraken is afgesproken wat partijen willen bereiken op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit, maatschappelijke opgaven en samenwerking. Soms is dat heel concreet, soms is het een procesafspraak of een intentie om naartoe te werken. Bij een aantal thema’s is een concrete vertaalslag gemaakt naar specifieke afspraken.

Nieuwe huurwoningen

Zo is bijvoorbeeld afgesproken om de komende jaren tussen de 200 en 250 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren. In 2021 worden al 25 eengezinswoningen opgeleverd aan de Prins Bernhardlaan en 52 appartementen in complex Oeverpolder aan de Jaap Bergmanstraat. Verder gaat Dunavie tot 2023 door met haar Dunergieprogramma om de bestaande woningen verder te verduurzamen.

Huisuitzettingen zijn geen optie

Roland Marx, bestuurder Dunavie vertelt: ‘Betaalbaarheid is iets waar alle partijen zich hard voor maken. Dat is enorm belangrijk. Daarnaast is het in deze bijzondere tijden op financieel vlak voor sommige huurders lastig. Dunavie doet geen huisuitzettingen op basis van huurachterstanden. We zoeken met onze huurders altijd naar de juiste oplossingen’.

Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt voor alle partijen. Dat de woonlasten zo laag mogelijk blijven en de jaarlijkse huurverhoging gemiddeld de ontwikkeling van de inflatie volgt zijn belangrijke afspraken.

In gesprek

Leo van Duyvenbode, bestuurder SHD: ‘Als spreekbuis van de huurders hebben wij altijd de aandacht gevestigd op de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en daarnaast blijft de beschikbaarheid van huurwoningen in de lagere huurprijsklasse eveneens een belangrijk aandachtspunt. Voor deze afspraken zijn we in gesprek gegaan met onze achterban, waaruit nog een aantal kritische vragen naar voren kwam. We hebben deze vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden en hebben daarom met een gerust hart onze handtekening onder deze prestatieafspraken gezet’.

Vervolg

Afspraken zijn gemaakt en nu moeten ze worden uitgevoerd. Ook dit wordt door de drie partijen samen opgepakt. Er wordt periodiek verslag uitgebracht van de uitvoering van de prestatieafspraken aan college en gemeenteraad, de Raad van Commissarissen van Dunavie en de bewonerscommissies van SHD.

Terug naar overzicht
Reacties

One thought on “Gemeente, Dunavie en SHD ondertekenen prestatieafspraken 2021-2024

  1. G de kreek | 09 dec 20 om 18:58 uur

    Dit wel een geruststelling!

Comments are closed.