Menu
Terug naar overzicht

Gemeente, Dunavie en SHD ondertekenen prestatieafspraken 2022

Geplaatst op 09-12-2021

Op 6 december ondertekenden wethouder Gerard Mostert (gemeente Katwijk), Roland Marx (woningcorporatie Dunavie) en Peter Bekker (Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’) de prestatieafspraken Katwijk. Vorig jaar werden 4-jarige kaderafspraken ondertekend. Nu zijn binnen deze bestaande, doorlopende kaders uitvoeringsgerichte afspraken voor 2022 overeengekomen, passend bij lokaal en landelijk beleid.

Afspraken zijn er om na te komen

Zo werd vorig jaar in december afgesproken dat Dunavie 77 nieuwbouwwoningen zou opleveren in 2021. De plek waar de afspraken voor 2022 zijn ondertekend is daar het bewijs van. Oeverhof in de Hoornes is een prachtig nieuwbouwcomplex met 52 duurzame woningen, waarvan er 42 vallen in de goedkoopste sociale huurcategorie. Daarnaast werden er 25 eengezinswoningen opgeleverd aan de Prins Bernhardlaan in Katwijk aan den Rijn.

Betaalbaarheid en sociaal vangnet

Roland Marx, bestuurder Dunavie vertelt: ‘Betaalbaarheid is iets waar alle partijen zich hard voor maken. Niet alleen in de huurprijs, maar ook in lagere woonlasten, zoals energiekosten. Daarom investeren we jaarlijks miljoenen in verduurzaming. Recent ondertekenden de gemeente en Dunavie het convenant vroegsinalering. Hiermee geeft Dunavie inzicht aan de gemeente wanneer huurders betalingsproblemen hebben. Zo kunnen Dunavie en de gemeente snel hulp aanbieden, om te voorkomen dat huurders financieel verder in de problemen komen. Vorig jaar spraken we al met elkaar af geen huisuitzettingen te doen op basis van huurachterstanden’.

Merkbaar meer woningen voor de Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers

‘Alle afspraken zijn belangrijk voor (toekomstige) huurders, maar groei van de woningvoorraad is een van de meest merkbare. De wachtrijen voor sociale huurwoningen zijn lang. Daarom ben ik blij dat Dunavie volgend jaar 20 sociale nieuwbouwwoningen oplevert in het Landhuis in De Horn in Rijnsburg. Daarna volgt De Visserijschool in Katwijk. De gemeente Katwijk werkt daarnaast met Dunavie hard aan de doorontwikkeling in Hoornes Noord Oost, waar we hopelijk starten met de bouw in 2022. Dat is ook het jaar waarin gestart wordt aan de 117 woningen aan de Petronella van Saxenstraat fase 2 en het Hof van Rijnsburg. Kortom, het aanbod gaat écht groeien!’, vertelt wethouder Gerard Mostert.

SHD is de spreekbuis van huurders van Dunavie

Peter Bekker, voorzitter a.i. van de SHD: ‘Wij zijn er voor alle huurders van Dunavie. Wat is nu echt belangrijk voor huidige huurders en toekomstige huurders? Die thema’s komen terug in deze afspraken, zoals betaalbaarheid, verduurzaming en het aanbod van woningen. Sommige huurders hebben nog volwassen kinderen thuis wonen, die ze graag een eigen plek gunnen. Of mensen die te groot en te duur wonen en graag kleiner en duurzamer willen. Het is fijn om deze onderwerpen concreet tot uiting te laten komen met deze afspraken. We zijn als SHD dan ook blij met deze afspraken.’

Terug naar overzicht
Reacties